Contact
IEP Eindtoets Engels stopt banner
IEP Eindtoets Engels stopt banner

IEP Eindtoets Engels

IEP Eindtoets Engels stopt

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de IEP Eindtoets Engels uit ons aanbod. De animo van scholen voor deze toets is dermate laag dat het voor ons niet mogelijk is om noodzakelijke productverbeteringen door te voeren. We doen dit met pijn in ons hart want we geloven in het concept van onze toets.

Mocht je vanaf schooljaar 2020/2021 de vaardigheid van je leerlingen op het gebied van Engels in beeld willen brengen, verwijzen we je door naar alternatieven als bijvoorbeeld Anglia, English Benchmark Young Learners of Me2! Engels.