Contact
IEP Leerlingvolgsysteem Sociaal emotionele ontwikkeling banner
IEP Leerlingvolgsysteem Sociaal emotionele ontwikkeling banner

IEP LVS sociaal-emotionele ontwikkeling

Nu de leerlingen na weken van thuisonderwijs weer naar school mogen, zijn veel leerkrachten benieuwd naar het welzijn van de leerlingen. Wat heeft de afgelopen periode met hen gedaan op het gebied van Hoofd maar vooral ook op het gebied van Hart en Handen? De materialen en het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van het IEP LVS kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Wat biedt IEP mij?

IEP biedt éénmalig kosteloos onderstaand SEO-pakketje aan:

  • Gratis inlog in het IEP LVS
    Zo kun je het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) voor alle leerjaren gebruiken zoals het nu in het IEP LVS zit. Uit het instrument volgt een spindiagram dat laat zien in hoeverre een leerling de aspecten bij zichzelf vindt passen. Je hebt tot de zomervakantie gratis toegang tot het IEP LVS. Bekijk de sneak preview via de knop hieronder!
  • Een vertelkaart
    De vertelkaart Welbevinden die leerlingen kunnen invullen met vragen over hoe ze het onderwijs thuis ervaren hebben. Bekijk een voorbeeld via de knop hieronder.
  • Een handreiking voor leerkrachten
    Hierin bieden we leerkrachten handvatten om het gesprek te voeren met leerlingen a.d.h.v. het spindiagram en de informatie op de vertelkaart.

Hoe ga ik hiermee aan de slag?
Start met een analyse op sociaal-emotionele ontwikkeling: dit is mogelijk met het instrument SEO in het IEP LVS. Laat de leerlingen vervolgens de vertelkaart invullen, waarin zij aan kunnen geven wat goed en wat minder goed ging. Ga daarna met de handreiking het gesprek aan met de leerlingen en bepaal de volgende stappen in het onderwijs.

Ik wil aan de slag met SEO!
Wil je hier gebruik van maken? De actie is afgelopen, maar natuurlijk kun je nog wel aan de slag met het IEP Leerlingvolgsysteem. Neem daarvoor contact met ons op.

Instructiefilmpje Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ontdek het IEP Leerlingvolgsysteem!

Het instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling is onderdeel van het IEP Leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden ook leeraanpak en creatief vermogen gemeten, drie vaardigheden die de leerlingen maken tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.