Menu
Website Header IEP LVS
Website Mobile Header IEP LVS

Toetsen met het IEP LVS

Wel of niet IEP-en na de zomer?

Het afgelopen jaar heeft het onderwijs maar weer eens laten zien wat een veerkracht er is! Er is enorm hard gewerkt om het onderwijs op afstand vorm te geven. Nu zitten de leerlingen weer in je klas. Je kan je leerlingen letterlijk weer zien én daar doe je het ieder dag voor: iedere leerling datgene bieden wat hij of zij nodig heeft, zodat ze zich optimaal en met plezier blijven ontwikkelen.

Misschien heb je in juni niet getoetst en vraag je je nu af of je dit aan het begin van het schooljaar moet doen. De belangrijkste vraag die je met het team moet stellen is: heeft het nut om nu te toetsen, welke informatie gaat het ons opleveren? Heb je voor al je leerlingen scherp in beeld op welk niveau ze functioneren en hoe je onderwijsaanbod er voor de komende periode uit moet zien? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, levert een volgtoets je geen nieuwe informatie op, en heeft het dus niet zoveel nut. Wist je dat je het niet verplicht is om 2x per jaar een LVS-toets af te nemen? Het gaat er om dat je een goed beeld hebt van de vorderingen van je leerlingen. Lees hier meer informatie vanuit de Onderwijsinspectie.

Wel toetsen?

In september zijn we nog bezig om onder andere de ontwikkelscores van de toetsen voor groep 3 t/m 5 te berekenen en zichtbaar te maken in het IEP LVS via de verschillende rapportages. We adviseren je vooral om de maand september te gebruiken om samen met je leerlingen en het team weer in het schoolritme te komen. Zo krijg je de tijd om inzicht te krijgen in hoe het gaat met de leerlingen, hoe ze zich voelen en waar ze staan. Mocht je het gevoel hebben dat je meer inzicht nodig hebt, dan kun je vanaf 1 oktober het IEP LVS gebruiken. Je kunt in augustus en september alvast het in het IEP LVS om de resultaten te analyseren en je onderwijsaanbod daarop in te richten. Vanaf 1 oktober kunnen je leerlingen vervolgens toetsen.

Tips:

  1. Bepaal welke vaardigheden je minimaal wil toetsen;
  2. Selecteer een toets die past bij de leerdoelen waar de leerling aan gewerkt heeft;
    Gebruik hiervoor de toelichting bij iedere vaardigheid;
  3. Bekijk zo spoedig mogelijk na de afname de resultaten en selecteer eerst de leerlingen die een afwijkend (dan verwacht) resultaat laten zien;
  4. Vergelijk het resultaat met andere observaties. Denk hierbij aan ingeleverd werk, methode-gebonden oefen- en/of toetssoftware enz.;
  5. Bespreek samen met de leerling opvallende antwoorden met de functie ‘Bekijk de antwoorden’;
  6. Bepaal tenslotte samen met de leerling aan welke leerdoelen en/of domeinen verder gewerkt gaat worden.