Contact

Volg ons webinar over TOA Intervisiekaarten Examinering

Samen werken aan een beter examenproces

Wanneer ben jij trots op de manier waarop een examen is afgenomen? Welk voorschrift schiet volgens jou echt door en waarom vind je dat? Bij ons geldt: afspraak is afspraak, zeker als het gaat om examinering. Ben je het hiermee eens?

TOA Intervisiekaarten Examinering
Deze en andere vragen en dilemma’s maken onderdeel uit van de TOA Intervisiekaarten Examinering. Met behulp van deze intervisiekaarten maak je binnen je examenorganisatie onderwerpen bespreekbaar waarover al veel te lang niet meer is gesproken. Door een functionele dialoog met elkaar te voeren over de wijze van examinering, kom je samen tot een betere én eenduidige manier van examineren.

Eenduidig examineren
Op gestructureerde wijze ontstaan er zo ideeën ter verbetering. Een belangrijk effect is ook dat je samen werkt aan een eenduidige manier van examineren. Dit leidt tot concrete vervolgstappen die het werkproces en de communicatie op de werkvloer sterk verbeteren.

Thema’s
De TOA Intervisiekaarten Examinering zijn onderverdeeld in een aantal thema’s, zoals:

– visie op examineren,
– kwaliteitsborging examinering en diplomering,
– exameninstrumentarium,
– afname en beoordeling,
– communicatie en samenwerken,
– rollen en taken.

Tijdens dit webinar laten onze TOA-trainers Jos van Rijswijk en Luuk Bouwman zien hoe de intervisiekaarten in de praktijk werken en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan!

Tot ziens op woensdag 11 december om 14.00 uur!

Kun je niet op deze datum? Meld je dan toch aan: je ontvangt namelijk een link, zodat je het webinar kunt terugkijken op een moment dat het jou uitkomt.