Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur.

Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Formatief evalueren voor betere rekenprestaties

Goed rekenonderwijs blijft onderwerp van discussie. Methode-onafhankelijke en betrouwbare rekentoetsen zijn belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in de hiaten, zodat het duidelijk wordt waar u bij moet sturen. Maar wat is dan de juiste aanpak of methode? Uit een nieuwe studie blijkt nu dat er één ding ondubbelzinnig bijdraagt aan nog betere rek..