Landelijke rekentoets verdwijnt maar rekenniveau blijft getoetst

De Tweede Kamer debatteerde en stemde de afgelopen weken over het voorstel van onderwijsminister Slob voor een nieuw rekenexamen. Het plan van de minister kreeg kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, het CDA en D66.

Op 5 februari werd er tegen de plannen van de minister gestemd. Rekenen wordt ondergebracht bij andere vakken en het rekenniveau wordt getoetst bij wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen nog wel een aparte rekentoets, maar het cijfer telt niet mee voor het eindexamen.

 

Geïntegreerd in wiskunde en andere vakken

Dit schooljaar maken leerlingen de omstreden landelijk verplichte rekentoets voor het laatst. Vanaf komend schooljaar wordt rekenen weer een geïntegreerd onderdeel van wiskunde en vakken als natuurkunde, scheikunde, economie en biologie. Alle rekenstof wordt behandeld in de onderbouw en bijgehouden in de bovenbouw. De rekenvaardigheid moet natuurlijk wel getoetst blijven worden, want rekenen is en blijft een belangrijk onderdeel van veel vakken én van het dagelijkse leven.

Besluiten naar aanleiding van het debat

Vanaf schooljaar 2019-2020 geldt het volgende:

  • de landelijke rekentoets vervalt
  • alle rekenstof wordt behandeld in de onderbouw, voornamelijk binnen het vak wiskunde
  • bij wiskunde wordt het rekenniveau ook getoetst
  • in de bovenbouw wordt rekenen bijgehouden binnen de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde economie en biologie
  • vmbo- en havoleerlingen zónder wiskunde in het pakket krijgen wel een aparte toets, maar het cijfer telt niet mee voor het eindexamen

Laat de aandacht voor rekenen niet verslappen

Wat de minister én zijn tegenstemmers gemeen hebben, is dat ze het belang inzien van goed rekenonderwijs. De rekentoets is ooit in het leven geroepen omdat meer aandacht voor rekenen nodig was. Het rekenniveau van leerlingen na het middelbaar onderwijs was te laag voor een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en bedrijfsleven. Door die extra aandacht is het niveau verbeterd. Het is dus zaak om dit ook vanaf het komende schooljaar hoog te houden en rekenen binnen de verschillende vakken het rekenniveau te blijven toetsen. Docenten hebben hierbij baat bij gestandaardiseerde, objectieve toetsen. Hiermee krijgen ze inzicht in de ontwikkeling en kunnen ze gericht bijsturen waar nodig. Ook kunnen ze zo eenbetrouwbare indicatie van het

Praktijkvoorbeeld van geïntegreerd rekenonderwijs

Op het Willem van Oranje College in Waalwijk lopen ze al op het nieuwe rekenonderwijs vooruit. Rekenen zit bij hen verweven in de vakken economie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Om de voortgang op het gebied van rekenen goed in kaart te brengen, maken zij gebruik van het JIJ! Leerlingvolgsyteem dat naast een uitslag op referentieniveau ook een ontwikkelscore geeft. Dat is een verfijning van de toetsuitslag, waardoor je kunt zien hoe een leerling zich ontwikkelt binnen een referentieniveau. Met behulp van de ontwikkelscores bepalen zij of een leerling extra ondersteuning op gebied van rekenen nodig heeft. De normtabel die zij daarbij hanteren voor rekenen, is een instrument geworden om te sturen op de schoolbrede kwaliteit van het rekenonderwijs.

Meer informatie
Wel of geen schoolexamen rekenen? – met JIJ! bent u voorbereid
Gestandaardiseerde toetsen in een praktisch leerlingvolgsysteem

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *