De inspectie en leerresultaten: belangrijk voor leerlingen, rechtvaardig voor scholen | Ellen Timminga & Jeanette Wolleswinkel

Toetsfestival PO Ellen Timminga, Onderwijsinspectie

De inspectie gaat op een andere manier kijken of leerlingen voldoende leren. Dat doen we aan de hand van de behaalde referentieniveaus op de eindtoets. Zo willen we waarborgen dat leerlingen met voldoende bagage op het gebied van taal en rekenen de school verlaten. We leggen de lat niet voor alle scholen even hoog, omdat we rekening houden met verschillen tussen scholen.

Een goede beoordeling van de leerresultaten doet recht aan de belangen van leerlingen en is rechtvaardig voor scholen. Wil jij weten hoe de inspectie dat wil bereiken, kom dan naar onze workshop.

Over Ellen en Jeanette

Ellen Timminga  en Jeanette Wolleswinkel zijn als Specialistisch inspecteur Primair Onderwijs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs.