Vaardigheden voor het leven | Kees van Overveld

Toetsfestival PO | Kees van Overveld

Hoe ga je om met jezelf en de ander? De laatste jaren ligt er in het Nederlandse onderwijs veel nadruk op de schoolse vakken. Tegelijkertijd dreigt de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling naar de achtergrond te verdwijnen. Kees van Overveld maakt zich hard voor de totaalontwikkeling van leerlingen. Dat betekent dat er ook meer aandacht mag komen voor emotionele en sociale competenties van leerlingen. In deze lezing staan vijf belangrijke competenties centraal. Aan de hand van korte blokjes theorie en praktische voorbeelden legt hij uit waarom dit belangrijk is voor je ontwikkeling als mens. Bovendien krijg je handvatten hoe je de sociale en emotionele competenties van de leerlingen kunt vergroten.

Over Kees

Dr. Kees van Overveld, pedagoog, schreef verschillende boeken waaronder ‘Groepsplan gedrag’ en ‘Sociaal emotioneel leren als basis’. Kees van Overveld is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, vakgroep Ontwikkelingspsychologie, en is een veelgevraagd trainer en spreker op congressen en studiedagen. Hij heeft in de loop der jaren een brede expertise opgebouwd over onderwerpen als pedagogisch klimaat, sociaal-emotioneel leren, pesten, gedragsproblemen en -stoornissen, agressie, geweld. De laatste jaren legt hij zich vooral toe op de preventie van probleemgedrag in scholen en groepsplannen gedrag.