Nieuw aanbod toetsen Nederlands Kijken-Luisteren in het JIJ! Leerlingvolgsysteem

Per 15 februari is er een nieuw aanbod toetsen Nederlands Kijken-Luisteren beschikbaar in het JIJ! Leerlingvolgsyteem voor het voortgezet onderwijs. De bestaande toetsen zijn grondig geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van die analyses is het toetsmateriaal geactualiseerd en vernieuwd. In dit artikel vindt u een overzicht van het nieuwe toetsaabod.

Tijd voor een herziening

Ook toetsen moeten met hun tijd mee gaan. Daarom hebben we de toetsen Nederlands Kijken-Luisteren kritisch onder de loep genomen. We hebben een drietal analyses gedaan:

  • Psychometrische analyse
    Alle vragen in de toetsen Kijken-Luisteren zijn kritisch onder de loep genomen door middel van psychometrische analyses. Op basis van deze analyses hebben we sommige vragen anders geformuleerd en anderen gearchiveerd. Door regelmatig zulk beheer uit te voeren houden we de kwaliteit van onze toetsvragen hoog.
  • Inhoudelijke analyse
    Een groot aantal van de toetsen Kijken-Luisteren bestaat uit fragmenten en vragen die al een aantal jaren meegaan. We hebben daarom in deze analyse onderzocht of al het materiaal nog wel actueel is en of het geschikt is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • Aanbodanalyse
    Op basis van de afname-aantallen en het gebruik van de toetsen hebben we gekeken welke toetsversies van de toetsen Kijken-Luisteren het meest relevant zijn vo-docenten.

Het materiaal dat na deze analyses nog bruikbaar was, is hergebruikt in het nieuwe toetsaanbod. Vervolgens is het materiaal aangevuld met een groot aantal nieuwe fragmenten en vragen.

Het nieuwe aanbod toetsen Nederlands Kijken-Luisteren

In de tabel hieronder ziet u precies welke toetsen Kijken-Luisteren er in het JIJ! Leerlingvolgsysteem beschikbaar zijn per 15 februari 2019. Uit de analyses is gebleken dat deze nieuwe toetsen het meest relevant zijn voor scholen. De oude toetsen worden vervangen door de nieuwe, dus de oude toetsen kunnen niet meer afgenomen worden. Het aanbod in toetsen Nederlands Luisteren (met alleen audio) blijft voorlopig hetzelfde.

Oud aanbod Nieuw aanbod
Nederlands Kijken-Luisteren <1F-1F – 1 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren <1F-1F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 1F – 1 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren 1F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – 1 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 2 Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 1 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 2 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren 3F-4F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 1 (jongeren) Nederlands Kijken-Luisteren 4F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 2 (jongeren)
Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 1 (jongeren)
Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 2 (jongeren)
Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 1
Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 2
Nederlands Kijken-Luisteren 3F-4F – 1 (jongeren)
Nederlands Kijken-Luisteren 4F – 1 (jongeren)

 

Specifiek ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs

De nieuwe toetsen zijn exclusief ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs met één eenduidige versie gericht op jongeren. In het oude TOA systeem zaten ook toetsen voor volwassenen, daarom hadden hierin sommige toetsen de aanduiding (jongeren). Het JIJ! Leerlingvolgsysteem is toegespitst op het voortgezet onderwijs, dus alle nieuwe toetsen worden specifiek gemaakt voor vo-leerlingen.

 

Meer informatie
Wilt u ook toetsen met zo’n praktisch digitaal leerlingvolgsysteem?
Nog een voordeel van een leerlingvolgsysteem: rapportages voor meer inzicht in de leerontwikkeling

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *