JIJ! voor ISK

Toetsinstrumenten voor ISK-scholen

Van intake en instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. JIJ! Toetsing & Training ondersteunt ISK-scholen met een intake- en een voortgangsinstrument. En voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taal- en rekenniveau van ISK-leerlingen kunt u gebruik maken van het JIJ! Leerlingvolgsysteem, dat u inzicht geeft in de leerprestaties van de individuele leerling.

 

Intake-instrument EOA

Het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel papieren toetspakket, waarmee u efficiënt de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende factoren én succesfactoren van leerlingen in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk om een leerling een betrouwbaar en passend individueel leertraject aan te bieden dat recht doet aan zijn of haar potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief.

Voortgangsinstrument Taalportfolio ISK

Met het Taalportfolio ISK toetst u de taalvaardigheid van een leerling. De bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling. Het is een handig instrument voor de leerling om zijn of haar eigen ontwikkeling en voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook voor de docent om de leerlingen gedifferentieerd en op maat aan de taalniveaus van de vaardigheden te laten werken.

Elke ISK-leerling op zijn eigen niveau toetsen

JIJ! Leerlingvolgsysteem met ISK-toetsen

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt een groot aantal genormeerde, objectieve toetsen, onder andere:

  • Nederlands en rekenen volgens de Meijerink referentieniveaus <1F t/m 4F
  • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK) A1 t/m B2 of C1
  • taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, taalverzorging en woordenschat

Speciaal voor ISK-onderwijs zijn daaraan toegevoegd:

  • taalloze rekentoets
  • Nederlands NT2 toetsen voor ISK
  • extra woordenschattoets
  • A1 jongerentoetsen
Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem - JIJ! Toetsing & Training

LOWAN-licentie voor JIJ! Leerlingvolgsysteem

Voor ISK-scholen is er in samenwerking met JIJ! Toetsing & Training een speciale LOWAN-licentie ontwikkeld. Bijna alle ISK-scholen maken hiervan gebruik. Met een aangepast jaartarief en hierbij passende kosten per toetsafname. Wilt u een LOWAN-licentie aanvragen? Vul dan het bestelformulier voor licenties in en zet in het vragen/opmerkingen veld dat u een LOWAN-licentie wilt. U krijgt dan een offerte voor een LOWAN-licentie.