4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 6

Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Rust

Ik vind dat er altijd met veel jaloezie wordt gepraat over de lengte van onze zomervakantie. Zes weken rust om te verwerken wat het schooljaar ons allemaal heeft gebracht, is méér dan verdiend voor iedereen die werkzaam is in het mbo. Traan De student die zijn examen niet haalde op een paar tienden na. Zij […]