Contact
IEP Eindtoets Banner Website Aanmelden(2)
IEP Eindtoets Banner Website Mobiel Aanmelden(2)

Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Hoofd, hart en handen: zo krijg je inzicht in alle vaardigheden van een leerling

Een kind is meer dan taal en rekenen, daar is iedereen het wel over eens. En iedere school, iedere leerkracht zet het kind centraal; ook daar bestaat geen discussie over. Maar wat betekent dat concreet voor je onderwijs? Hoe merken kinderen (en hun ouders) dat zij centraal worden gesteld? Een objectief inzicht krijgen in een […]