Anders kijken meer zien visie op toetsing

Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur.

Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Waarom aanpassingen toetsadviezen IEP Eindtoets?

Het ministerie van OCW heeft vanochtend bekend gemaakt dat bijna 20.000 achtstegroepers op basis van hun eindtoets een te hoog of te laag advies gekregen hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die een van de volgende eindtoetsen hebben gemaakt: IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets en AMN Eindtoets. Adviesorgaan van ministerie OCW maakt rekenfout ..