Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen

Back to school met het nieuwe rekenen in TOA

Lees meer

Digitale IEP Eindtoets

IEP Eindtoets digitaal in 2023 IEP Eindtoets digitaal in 2023 Ontdek

Nieuws uit het Voortgezet onderwijs

Wat je aan indrukken achterlaat bij mensen, dat kan soms tekenend zijn voor het leven

Ismail Aghzanay werd als ‘onhandelbare jongen’ geplaatst op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen omdat hij ‘niet paste in het reguliere onder

Lees meer
Wat je aan indrukken achterlaat bij mensen, dat kan soms tekenend zijn voor het leven

Over
Bureau ICE

Meer over Bureau ICE

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent.

Meer over Bureau ICE
Over Bureau ICE Over Bureau ICE