Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur.

Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Nieuw aanbod toetsen Nederlands Kijken-Luisteren in JIJ! Leerlingvolgsysteem

Per 15 februari is er een nieuw aanbod toetsen Nederlands Kijken-Luisteren beschikbaar in het JIJ! Leerlingvolgsyteem voor het voortgezet onderwijs. De bestaande toetsen zijn grondig geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van die analyses is het toetsmateriaal geactualiseerd en vernieuwd. In dit artikel vindt u een overzicht van het nieuwe toetsa..