Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur.

Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

De invloed van cijfers op leerlingmotivatie

Verhoog leerlingmotivatie door anders te toetsen. Ouders en leraren moeten goed nadenken over de verwachtingen die ze hebben van leerlingen. Minder cijfers en meer feedbackgericht leren vergt niet alleen een omslag in het onderwijs, maar stelt ook eisen aan de type toetsen en de kwaliteit hiervan. PISA – Programme for International Student As..