Contact
Groeipad JIJ! - Voortgezet onderwijs
Groeipad 2021-2022 voortgezet onderwijs

Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Checklist: hebben we het als examencommissie op orde?

Je hebt als examencommissielid natuurlijk taken en verantwoordelijkheden. Sinds kort extra belangrijk, omdat elke school per 1 augustus een examencommissie moet hebben die toeziet op de kwaliteit van toetsing. Daar komt een hoop bij kijken en we kunnen jou hier stap voor stap in begeleiden. Zodat er een beoordelingssysteem komt met eerlijke criteri