Banner Toetsfestival Po Desktop 1920x384
Banner Toetsfestival Po Mobiel - Bureau ICE

Welkom

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Bureau ICE

Nieuws

Jaarlijkse update landelijke ontwikkelscores in het JIJ! Leerlingvolgsysteem

Ook dit jaar hebben we bij Bureau ICE de rustige periode in de zomervakantie gebruikt om de landelijke ontwikkelscores te berekenen. Die landelijke ontwikkelscores baseren we op de gemiddelde scores van de vijf voorgaande schooljaren. Aan de hand van deze landelijke scores kun je zien hoe jouw school scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde