Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Deze inkoopvoorwaarden van Bureau ICE zijn bedoeld voor, en van toepassing op, de inkoop door Bureau ICE van goederen en diensten, waaronder redactiediensten en ICT-diensten, voor het inlenen van personeel op uitzend- of detacheringsbasis en voor het inkopen van content van bedrijven, zoals filmproductiebedrijven, reclamebureaus, creatieve bureaus of fotostockbureaus.

Bureau ICE heeft deze inkoopvoorwaarden met veel zorg opgesteld. Wij hebben geprobeerd recht te doen aan zoveel mogelijk situaties en omstandigheden die kunnen spelen bij de inkoop van een diversiteit aan producten en diensten. Voor het gemak hebben wij de voorwaarden opgedeeld in drie hoofdstukken. Niet alle bepalingen zijn op elke situatie van toepassing. Hoewel algemene inkoopvoorwaarden wellicht niet altijd perfect aansluiten op de door u te leveren diensten of producten, hanteert Bureau ICE als strikt uitgangspunt dat zij niet afwijkt van de inkoopvoorwaarden. Als aanbieder van toetsen en examens moet Bureau ICE rekening houden met een bepaalde realiteit. Bureau ICE moet grote investeringen doen en deadlines voor levering van toetsen en examens zijn hard. Wij moeten er dan ook zeker van zijn dat wij de aan ons geleverde producten en diensten vrijelijk kunnen gebruiken en dat onze ontwikkelingsplanning geen gevaar loopt. Aan de inhoud van de door Bureau ICE ontwikkelde producten en diensten werkt bovendien een grote hoeveelheid verschillende leveranciers mee. Bureau ICE dient er zeker van te zijn dat wij met al onze leveranciers dezelfde afspraken maken zodat succesvolle exploitatie van onze producten en diensten niet in gevaar kan komen. Dat is in het belang van zowel Bureau ICE als onze leveranciers.