Contact
JIJ! toetsing in het VO
JIJ! toetsing in het VO

JIJ! Toolkit

Praktische hulpmiddelen bij formatief handelen

In deze toolkit vind je diverse voorbeelden en downloads die kunnen ondersteunen bij formatief / leerdoelgericht werken.

Toelichtingen en reflectiewijzers voor leerlingen

Ga je met leerlingen aan de slag met de resultaten van een Rekentoets of een toets Nederlands Lezen? Bekijk hier ondersteunend materiaal, speciaal ontwikkeld om leerlingen zelf inzicht te geven in waar ze staan en te laten werken aan aspecten die ze willen verbeteren. Om de velden in de PDF’s in te kunnen vullen, moet je de PDF eerst downloaden.

Leerdoelenkaarten SLO

Ga je aan de slag met de nieuwe functionaliteit JIJ! maakt eigen toetsen? De itembanken waar je vragen uit kunt selecteren zijn gebaseerd op de leerdoelenkaarten van de SLO. Hieronder vind je deze leerdoelenkaarten. Heb je interesse om de functionaliteit in het JIJ! Leerlingvolgsysteem te proberen? Er is nog plek voor secties die gebruik willen maken van de gratis proefperiode. Heb je interesse en wil je met ons meedenken over de verdere ontwikkeling van deze functionaliteit? Kijk voor meer informatie op: JIJ! maakt eigen toetsen – proefperiode

JIJ! Toetsing & Training - Feedbackwijzer

Leerlingwijzer

De leerlingwijzer is een hulpmiddel om toetsresultaten betekenisvol terug te koppelen naar de leerling. Met behulp van de leerlingwijzer kunnen leerlingen hun eigen toetsresultaten in beeld brengen, zodat ze zelf ontdekken wat ze goed en wat ze minder goed hebben gedaan.

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingwijzer

Beoordelingswijzer

De beoordelingswijzer is een hulpmiddel om een objectief beoordelingsmodel te maken. Hiermee stel je vaste richtlijnen op voor de beoordeling van een praktische opdracht en zorg je ervoor dat iedereen op dezelfde manier beoordeelt en beoordeeld wordt.

JIJ! Toetsing & Training - Beoordelingswijzer schriftelijke toets

Toetsfeedbackwijzer

De toetsfeedbackwijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wil meten. Je gebruikt de ToetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als hulpmiddel om het niveau van een bestaande toets in kaart te brengen.

JIJ! Toetsing & Training - Toets feedbackwijzer - weten - doen - snappen

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is een handig hulpmiddel bij het construeren van een goede toets of praktische opdracht. Je vindt hier instructies voor het gebruik van de toetsmatrijs, een handige invulwijzer om je eigen toetsmatrijs op te stellen en aanvullend ook enkele voorbeelden.

JIJ! Toetsing & Training - Toetsmatrijs

Checklist toetskwaliteit

Het team van JIJ! heeft een praktische checklist opgesteld om te gebruiken bij het maken van een schriftelijke toets.