Contact

JIJ! Toolkit

JIJ! Toetsing & Training - Feedbackwijzer

Leerlingwijzer

De leerlingwijzer is een hulpmiddel om toetsresultaten betekenisvol terug te koppelen naar de leerling. Met behulp van de leerlingwijzer kunnen leerlingen hun eigen toetsresultaten in beeld brengen, zodat ze zelf ontdekken wat ze goed en wat ze minder goed hebben gedaan.

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingwijzer

Beoordelingswijzer

De beoordelingswijzer is een hulpmiddel om een objectief beoordelingsmodel te maken. Hiermee stelt u vaste richtlijnen op voor de beoordeling van een praktische opdracht en zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde manier beoordeelt en beoordeeld wordt.

JIJ! Toetsing & Training - Beoordelingswijzer schriftelijke toets

Toetsfeedbackwijzer

De toetsfeedbackwijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. U gebruikt de ToetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als hulpmiddel om het niveau van een bestaande toets in kaart te brengen.

JIJ! Toetsing & Training - Toets feedbackwijzer - weten - doen - snappen

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is een handig hulpmiddel bij het construeren van een goede toets of praktische opdracht. U vindt hier instructies voor het gebruik van de toetsmatrijs, een handige invulwijzer om je eigen toetsmatrijs op te stellen en aanvullend ook enkele voorbeelden.

JIJ! Toetsing & Training - Toetsmatrijs

Checklist toetskwaliteit

Het team van JIJ! heeft een praktische checklist opgesteld om te gebruiken bij het maken van een schriftelijke toets.