Menu

Basisonderwijs

IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem
We ervaren geen druk bij de IEP, zowel voor de leerkracht als voor de leerling.
Annelies Smit De Ploeg, Apeldoorn

Toetsing in het basisonderwijs | IEP

De laatste jaren is het basisonderwijs flink in beweging. Scholen denken na over hun visie op onderwijs; wat kun en wil je bieden in deze belangrijke periode in het leven van een kind. Deze visie wordt vertaald  naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo zie je dat scholen bijvoorbeeld kiezen voor andere klasindelingen, gepersonaliseerd leren en innovatieve leervormen.

Kinderen in het basisonderwijs maken erg veel toetsen. Als overhoring, als afsluiting van een hoofdstuk, om te laten zien waar ze staan ten opzichte van klas- en jaargenoten, en om te zien hoe ver ze verwijderd zijn van de onderwijsdoelen. In totaal leidt dit tot tientallen toetsen per jaar. En wat levert dit op? Kritisch kijken waarom en wanneer je toetst en met welk doel, zorgt ervoor dat je veel minder kunt toetsen. Je bent namelijk de hele dag aan het toetsen door te observeren en op basis van je observaties leerlingen aanwijzingen te geven.