NT2 Trainingen

Trainingen en workshops

Hoe breng je in beeld wat cursisten kunnen en wat zij nog moeten leren? Hoe monitor je de voortgang? En op welke manier zorg je ervoor dat de toetsen op een goede manier worden afgenomen en beoordeeld? Om je te ondersteunen in het gebruik van toetsproducten en meetinstrumenten, bieden wij trainingen en workshops bij onze producten aan. Naast productgerelateerde trainingen, zoals Werken met het INT2 en Beoordelen van het VNT2, bieden we advies en maatwerktrainingen.

Training INT2

Bureau ICE verzorgt een training Werken met INT2.

Voor ervaren NT2-docenten duurt de training een dagdeel. Het doel van deze training is:

  • om te leren hoe je het INT2 efficiënt kan inzetten,
  • op welke manier je de resultaten moet beoordelen,
  • en welk advies je op basis hiervan formuleert.

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2.

Heb je minder ervaring met het NT2-onderwijs of wil je meer kennis over het Europees Referentiekader (ERK)? Dan bieden we een training aan van twee dagdelen.

In het eerste dagdeel geven we onder andere uitleg over de verschillende taalniveaus en oefen je om daarmee te werken bij het beoordelen van taalproducten. In het tweede dagdeel staat het INT2 centraal. De inhoud van dit trainingsdeel is hetzelfde als hierboven is beschreven voor de NT2-docenten.

Training VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen:

  • In de basistraining leer je hoe je het VNT2 gebruikt en hoe je het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert. Je kennis van het Raamwerk NT2 wordt opgefrist en je oefent met het afnemen en beoordelen van de spreek- en schrijftoetsen. Deze training duurt 3 uur.
  • In de vervolgtraining is het doel om met collega’s zoveel mogelijk tot één beoordeling te komen. Er wordt daarbij veel geoefend met kandidaatmateriaal. Ook deze training duurt 3 uur.

Het is mogelijk om een combinatie van beide trainingen te volgen van in totaal 4 uur.

Meer weten?

Contactformulier NT2 Trainingen

Velden met * graag volledig invullen voordat je het formulier verstuurt.