Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

NT2 Trainingen

Trainingen en workshops

Hoe breng je in beeld wat cursisten kunnen en wat zij nog moeten leren? Hoe monitor je de voortgang? En op welke manier zorg je ervoor dat de toetsen op een goede manier worden afgenomen en beoordeeld? Om je te ondersteunen in het gebruik van toetsproducten en meetinstrumenten, bieden wij trainingen en workshops bij onze producten aan. Naast productgerelateerde trainingen, zoals Werken met het INT2 en Beoordelen van het VNT2, bieden we advies en maatwerktrainingen.

Training Toetsbegeleiders Leerbaarheidstoets

Een belangrijk onderdeel van de Wet Inburgering 2021, die per 01/01/2022 in werking treedt, is de brede intake. In deze brede intake werken gemeenten samen met de inburgeraar toe naar het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin wordt onder andere de leerroute opgenomen die de inburgeraar zal gaan volgen. Het resultaat van de Leerbaarheidstoets zal mede worden gebruikt om deze leerroute te bepalen. Deze Leerbaarheidstoets is dus onderdeel van de brede intake.

De afname van deze Leerbaarheidstoets wordt uitgevoerd door een toetsbegeleider van de gemeente. Het is hiervoor noodzakelijk dat de toetsbegeleider een e-module volgt van Citrus Andriessen en een online training van Bureau ICE. Aanmelden voor de online training van Bureau ICE is vanaf nu mogelijk.

Training INT2

Bureau ICE verzorgt een training Werken met INT2. Het doel van deze training is:

  • om te leren hoe je het INT2 efficiënt kan inzetten,
  • op welke manier je de resultaten moet beoordelen,
  • en welk advies je op basis hiervan formuleert.

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2. Voor ervaren NT2-docenten duurt de training een dagdeel. Heb je minder ervaring met het NT2-onderwijs of wil je meer kennis over het Europees Referentiekader (ERK)? Dan bieden we een training aan van twee dagdelen. In het eerste dagdeel geven we onder andere uitleg over de verschillende taalniveaus en oefen je om daarmee te werken bij het beoordelen van taalproducten. In het tweede dagdeel staat het INT2 centraal. De inhoud van dit trainingsdeel is hetzelfde als hierboven is beschreven voor de NT2-docenten.

Training VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen:

  • In de basistraining leer je hoe je het VNT2 gebruikt en hoe je het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert. Je kennis van het Raamwerk NT2 wordt opgefrist en je oefent met het afnemen en beoordelen van de spreek- en schrijftoetsen. Deze training duurt 3 uur.
  • In de vervolgtraining is het doel om met collega’s zoveel mogelijk tot één beoordeling te komen. Er wordt daarbij veel geoefend met kandidaatmateriaal. Ook deze training duurt 3 uur.

Het is mogelijk om een combinatie van beide trainingen te volgen van in totaal 4 uur.

NT2 Trainingen - Bureau ICE

Training beoordelen van ERK- en F-toetsen

Voor alle ERK-niveaus en de Meijerink-niveaus 1F en 2F kunnen we op maat een beoordelaarstraining maken. We leren je hoe je de toetsen voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken in zowel het TOA Toetsplatform (voor het mbo) als in het Toetsplatform Taal kunt beoordelen.

Training TOA Taalassessor Startbekwaam NT2 volgens het Meijerink kader

Het is van groot belang dat het beoordelen van taalexamens op een professionele en deskundige manier uitgevoerd wordt. Betrouwbaarheid en validiteit zijn hierin essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat de assessoren deskundig zijn én zo objectief mogelijk hun werk uitvoeren. Dit laatste aspect is in de afgelopen jaren wellicht nog lastiger geworden door de komst van vele NT2-examenkandidaten. Want hoe beoordelen we een student die Nederlands niet als moedertaal heeft? Moeten we deze studenten net zo ‘streng’ beoordelen? Of mogen we hier een zekere coulance toepassen?

Meer weten?