Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Afsluiting

Eindniveau vaststellen

Aan het eind van het leertraject wil je natuurlijk zo efficiënt en goed mogelijk het eindniveau van een inburgeraar vaststellen. Dat kan met bijvoorbeeld het VNT2 (Voortgangsinstrument NT2) en de TINA.

VNT2

De toetsen van het Voortgangsinstrument NT2 kun je ook inzetten om het eindniveau van de cursist te meten. Het Voortgangsinstrument NT2 heeft papieren toetsen op niveau A1/A2/B1 voor Lezen, Kijken-Luisteren, Schrijven, Spreken/Gesprekken en op niveau A2/B1 voor Spreken, Gesprekken.

 

NT2 - Trainingen - Bureau ICE

TINA

Ook de toetsen van de Toolkit voor Alfabetisering (TINA) kun je inzetten om het eindniveau van de cursist te meten. De TINA biedt papieren toetsen op niveau Alfa A, B en C.

Staatsexamen NT2 Intake - Bureau ICE

Toetsplatform Taal

De toetsen van het Toetsplatform Taal zijn ook te gebruiken om het eindniveau van de NT2-cursisten te meten. In het Toetsplatform Taal hebben we daarvoor speciaal een globaal beoordelingmodel beschikbaar: je beoordeelt alleen wat het behaalde niveau is en hoeft niet alle deelaspecten afzonderlijk te beoordelen.