Menu
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Staatsexamen Nt2

Beheersen van de Nederlandse taal

Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor anderstaligen met een hoger opleidingsniveau. Met het Staatsexamen Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen om in Nederland een opleiding te volgen of te gaan werken. Bureau ICE is sinds 1991 mede-ontwikkelaar van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal.

Programma I en Programma II

Het Staatsexamen Nt2 bestaat uit twee programma’s.

  • Programma I is bedoeld voor kandidaten die vakgericht werk willen doen of een opleiding willen volgen op niveau mbo-3 of mbo-4. Het niveau van dit programma komt overeen met niveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK).
  • Programma II is bedoeld voor kandidaten die een opleiding willen volgen op hbo- of universitair niveau, of die op dit niveau willen werken. Het niveau van dit programma komt overeen met niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK).
Staatsexamen NT2 Intake - Bureau ICE

Diploma Nt2

Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nt2 bestaan allebei uit vier onderdelen:

  • lezen
  • luisteren
  • spreken
  • schrijven.

Als een kandidaat voor alle vier de onderdelen slaagt, krijgt hij of zij het Diploma Nt2. Bureau ICE ontwikkelt de examenonderdelen lezen en schrijven. Cito ontwikkelt de onderdelen luisteren en spreken.