Toetsplatform Taal

Met de toetsen van ons Toetsplatform Taal kun je in elke fase van het leertraject van de NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten. Taalvaardigheidsgroei is een langzaam proces, dus zorg ervoor dat je eerst voldoende bewijzen verzamelt voordat je besluit een toets in te zetten. Ons online Toetsplatform met ruim 950 toetsen, bevat toetsen voor zowel intake, voortgang als afsluiting voor elk taalniveau en voor alle vaardigheden.

Alle vaardigheden

Het Toetsplatform Taal bevat toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren op de niveaus A1 tot en met C1. Spreektoetsen zijn er vanaf A2.

Er zijn zowel niveautoetsen als combinatietoetsen beschikbaar. De niveautoetsen meten op één bepaald niveau. De combinatietoetsen meten op twee niveaus, bijvoorbeeld Nederlands Lezen A1-A2.

Er zijn ook speciale toetsen voor jongeren (herkenbaar aan de letter J in de toetsnaam) en voor inburgeraars (herkenbaar aan de afkorting OGO van Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding of W van Werk).

Het Toetsplatform bevat ook toetsen Nederlands op de niveaus 0F tot en met 4F, gekoppeld aan het Referentiekader Taal.

Voorschatter

Als je nog niet weet op welk niveau de NT2-leerder zich bevindt, dan kun je gebruikmaken van de voorschatter. Deze geeft een globale inschatting van het niveau van de NT2-leerder en kan hier direct een geschikte vervolgtoets lezen of luisteren aan koppelen. Het Toetsplatform zet deze dan automatisch klaar.

Studievaardigheid

Met de toets Studievaardigheid krijg je inzicht in welke studievaardigheden een NT2-leerder bedreven is en aan welke hij of zij nog moet werken. Er komen vaardigheden aan bod als alfabetische ordening, het aflezen van schema’s, het categoriseren van informatie en het interpreteren van tekeningen.

Taalleerbaarheid

Kies je ervoor om de intake digitaal te doen, dan bevat het Toetsplatform ook een toets Taalleerbaarheid. Deze toets is gericht op een aantal onderliggende vaardigheden die het leren van een taal vergemakkelijken. Dit geeft informatie over de snelheid waarmee de cursist een taal zal kunnen leren, waardoor je weet welk traject het beste past bij de cursist. Een langzaam of snel taalvaardigheidstraject of juist iets daartussenin. Deze toets is vergelijkbaar met de toets Leerbaarheid uit het INT2 en het Intake-instrument EOA.