Menu

Toetsplatform Taal

Toetsplatform Taal

Met de toetsen van ons Toetsplatform Taal kun je in elke fase van het leertraject van de NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.  Het toetsplatform bevat toetsen voor zowel intake, voortgang als afsluiting voor elk taalniveau en voor alle vaardigheden. Je hebt de beschikking over 175 NT2-toetsen en 175 toetsen op niveau 0F-4F (Referentiekader Taal).

Werk je al met Toetsplatform Taal? Bekijk dan de aanpassingen en vernieuwingen waarmee we het platform actueel houden.

Toetsaanbod

Het Toetsplatform Taal bevat toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren op de niveaus A1 tot en met C1. Spreektoetsen zijn er vanaf A2. Er zijn zowel niveautoetsen als combinatietoetsen beschikbaar. De niveautoetsen meten op één bepaald niveau. De combinatietoetsen meten op twee niveaus, bijvoorbeeld Nederlands Lezen A1-A2.

Er zijn speciale toetsen voor jongeren (herkenbaar aan de letter J in de toetsnaam) en voor inburgeraars (herkenbaar aan de afkorting OGO van Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding of W van Werk).

Het toetsplatform bevat daarnaast toetsen Nederlands op de niveaus 0F tot en met 4F, gekoppeld aan het Referentiekader Taal.

Studievaardigheid

Met de toets Studievaardigheid krijg je inzicht in welke studievaardigheden een NT2-leerder bedreven is en aan welke hij of zij nog moet werken. Er komen vaardigheden aan bod als alfabetische ordening en het aflezen van schema’s.

Licenties Toetsplatform Taal

Voor het Toetsplatform Taal kun je kiezen uit vier basislicenties. De beste keuze hangt af van de hoeveelheid toetsen die je per jaar afneemt. Met een licentie betaal je vervolgens per afgenomen toets per cursist. Hoe meer je in een jaar toetst, des te rendabeler het is om een andere licentie te nemen. Buiten deze vier basislicenties, zijn er nog andere licenties mogelijk.