Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Intake

Leertraject bepalen

Als taalaanbieder streef je ernaar om cursisten in een leertraject te plaatsen dat zo goed mogelijk aansluit bij hun potentie en ambitie. Door aan het begin van de opleiding een intake te doen, krijg je antwoord op de vragen die relevant zijn voor het bepalen van een traject op maat. Zo weet je of de cursist voldoende gealfabetiseerd is of niet en wat zijn beginniveau is op de verschillende taalvaardigheden. Je weet ook wat zijn ambities, mogelijkheden en mogelijke beperkingen zijn ten aanzien van werk en opleiding. Bovendien weet je of de cursist snel of langzaam lerend is. Bekijk hieronder welke toetsproducten we voor de intake aanbieden. Wil je meer weten over de (verlengde) intake? Lees dan verder.

INT2

Het Intake-instrument NT2 is een papieren toetspakket waarmee je taalvaardigheid, leerbaarheid, motivatie en praktische omstandigheden van de cursisten in beeld kunt brengen.

TINA

Met de Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA) kun je vaststellen in welke fase van het alfabetiseringsproces een cursist zich bevindt. De TINA bestaat uit toetsen op papier.

Intake-instrument EOA

Het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel toetsenpakket, waarmee je op efficiënte wijze de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende én succesfactoren van leerlingen in kaart brengt.

Staatsexamen NT2 Intake - Bureau ICE

Toetsplatform Taal

Ons digitale Toetsplatform Taal biedt toetsen van A1 tot en met C1 voor de verschillende vaardigheden. Ook de toets Taalleerbaarheid is digitaal beschikbaar.

Meedoen in de samenleving

Er is van alles gaande in inburgeringsland. De regie over de inburgering komt deels terug bij gemeenten, waarbij er naast taal en leerbaarheid ook aandacht moet zijn voor persoonlijke factoren en toekomstverwachtingen. Laat de regie vooral gaan over informatie, organisatie en het ontzorgen van de inburgeraar. Die kan zich dan richten op het vormgeven van zijn toekomst en het meedoen in de samenleving.

Laat de inburgeraar zijn of haar toekomst bepalen

Meer weten?

Wil je meer weten over onze NT2 toetsproducten, NT2 Trainingen en Advies, het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nt2? Neem dan contact met ons op