Certificering

Bureau ICE ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd

Om de kwaliteit van Bureau ICE te borgen en continue te verbeteren is Bureau ICE met haar merken IEP, JIJ!, TOA en NT2 onlangs weer gecertificeerd met ISO 9001 door de onafhankelijke instelling Eik Certificering. Daarnaast heeft Bureau ICE onlangs het ISO 27001 certificaat behaald middels een onafhankelijke audit door TÜV Nederland. Hier zijn we trots op, omdat we aan onze klanten laten zien dat kwaliteit en informatiebeveiliging onderdeel is van ons dagelijks proces en we deze onderwerpen serieus nemen. Hieronder leggen we uit wat de verschillende certificeringsnormeringen betekenen.

ISO 27001

Bureau ICE is sinds 18 november 2020 ISO 27001:2017 gecertificeerd. Met deze belangrijke certificering voor het gebruiken en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) kan Bureau ICE haar klanten optimale beveiliging van haar informatie garanderen. Met dit certificaat toont Bureau ICE aan dat zij voldoet aan de normen van de internationale standaard voor Informatiebeveiliging met haar volledige organisatie, en de ICT-Infrastructuur die zij aan haar klanten levert.

Het ISO 27001-certificaat geeft onze klanten de zekerheid dat Bureau ICE beveiliging van informatie beheerst en implementeert, en dat het beleid en de processen op dit gebied continue verbeteren.

ISO 27001 Tüv

ISO 9001

Met de ISO 9001:2015 certificering laat Bureau ICE zien dat zij haar bedrijfsprocessen te beheerst en keer op keer verbetert. Het ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat laat Bureau ICE aantoonbaar zien dat zij voldoet aan de klanteisen en verwachtingen en dat continue verbeteren in de organisatie geborgd is.

ISO 9001 - Bureau ICE

Duur

De geldigheid van de ISO 27001:2017 en de ISO-9001:2015 certificering van Bureau ICE is drie jaar, echter wordt deze jaarlijks door een externe partij opnieuw getoetst om vast te stellen of er een continue verbetering plaatsvindt. Daarnaast blijft Bureau ICE eigen initiatieven ontplooien en ontwikkelingen in de markt volgen om daarmee haar informatiebeveiliging verder te optimaliseren.

CIIO certificering TOA Toetsplatform

In juni/juli 2018 heeft de onafhankelijke autoriteit CIIO een certificeringsonderzoek bij Bureau ICE uitgevoerd op basis van de norm voor valide exameninstrumenten, waarna zij in augustus 2018 Bureau ICE met het TOA Toetsplatform gecertificeerd heeft als examenleverancier (route 1).