Contact
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Inburgeringsexamen

Meten van taalniveau

Bureau ICE is sinds 2006 betrokken bij de ontwikkeling van het inburgeringsexamen in Nederland. Het inburgeringsexamen meet het taalniveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK). Inburgeraars met een hoger taalniveau kunnen het Staatsexamen Nt2 doen.

Inburgeringsexamen Nederland

Voor het inburgeringsexamen in Nederland waren we van 2006 tot 2013 betrokken bij de ontwikkeling van het Elektronisch praktijkexamen (EPE), de portfolio’s en assessments en het examen Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS). Van 2013 tot 2016 ontwikkelden we de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en KNS. Momenteel ontwikkelen we de onderdelen Spreken A2 en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen. Ook zijn we betrokken bij het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) dat sinds 2015 deel uitmaakt van de inburgering.

NT2 - Trainingen - Bureau ICE

Basisexamen inburgering in het buitenland

Bureau ICE ontwikkelt het basisexamen inburgering in het buitenland. Dat examen bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen leesvaardigheid en spreekvaardigheid meten of de inburgeraar het taalniveau A1 van het Raamwerk NT2 beheerst. Het onderdeel KNS toetst de basiskennis van de Nederlandse samenleving. Alle examenonderdelen worden digitaal afgenomen in één toetsomgeving.