Contact
JIJ! Leerlingvolgsysteem
JIJ! Leerlingvolgsysteem

JIJ! Leerlingvolgsysteem

Genormeerde, objectieve toetsen voor het voortgezet onderwijs

JIJ! biedt een uitgebreid, individueel in te richten leerlingvolgsysteem, met genormeerde, objectieve toetsen. Deze toetsen zijn eenvoudig digitaal af te nemen en worden automatisch beoordeeld, waardoor je direct inzicht hebt in de resultaten. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem (JIJ! LVS) ondersteunt docenten bij summatief en formatief evalueren en brengt de groei van elke leerling overzichtelijk in kaart.

Met het JIJ! Leerlingvolgsysteem kun je:

 • leerlingspecifiek toetsen op elk gewenst moment
 • toetsen op elk device digitaal afnemen, resultaten zijn direct beschikbaar
 • automatische leerling- en resultatenkoppeling met online schoolomgeving Magister of SOM
 • naast normgericht ook criteriumgericht meten
 • meer inzicht krijgen in leerproces en sociaal- emotionele ontwikkeling
 • tijd besparen in kwalitatief goede toetsen maken en nakijken
 • meer focus krijgen op de inhoud van het onderwijs
 • diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau

Als je start met werken met het JIJ! leerlingvolgsysteem, komt één van onze specialisten bovendien de docenten trainen zodat zij de toetsen meteen efficiënt en effectief kunnen inzetten.

De voordelen van een leerlingvolgsysteem

De onderwijsinspectie vraagt scholen de prestaties van leerlingen te monitoren. Door gebruik te maken van het JIJ! Leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen sluit de school aan bij het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie en kan het in aanmerking komen voor de beoordeling ‘goed’ of zelfs ‘excellent’. Het gebruik van het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt echter nog veel meer voordelen: Het vermindert werkdruk, verhoogt het inzicht en helpt bij het afleggen van verantwoording. JIJ! is het enige digitale leerlingvolgsysteem voor alle jaarlagen in het voortgezet onderwijs waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk de individuele groei van een leerling kunt laten zien.

Kant-en-klare, genormeerde, objectieve toetsen

Zowel leerlingen als docenten ervaren een hoge toetsdruk, wat bovendien ten koste gaat van de tijd voor vakinhoudelijk onderwijs. Zelf toetsen maken en nakijken levert voor docenten vaak ook een hogere werkdruk op. Je staat er niet alleen voor: het JIJ! leerlingvolgsysteem biedt een ruim aanbod kant-en-klare genormeerde, objectieve toetsen, die op elk gewenst moment gemakkelijk digitaal afgenomen kunnen worden. Deze toetsen zijn valide en betrouwbaar, opgesteld door onze eigen toetsspecialisten. De toetsen zijn zowel summatief (voor een cijfer) als formatief in te zetten. De JIJ! adviseurs kunnen je hiermee helpen.

Voorbeeld toets Nederlands JIJ! Leerlingvolgsysteem - JIJ! Toetsing & Training

Toetsaanbod

JIJ! biedt de volgende kant-en-klare genormeerde toetsen:

 • Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)
 • taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, taalverzorging en woordenschat
 • leerlijntoetsen wiskunde, natuurkunde, biologie, econcomie, gebaseerd op de SLO-tussendoelen
 • rekentoetsen, geschikt voor schoolexamen rekenen
 • taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK
 • 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief vermogen
 • executieve functies, zoals leeraanpak en leerbaarheid

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus 1F t/m 4F. Binnen een niveau heb je de keuze uit meerdere varianten. Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar.

Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn toetsen beschikbaar die meten volgens de ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1.

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem

Adaptieve toetsroutes

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt daarnaast adaptieve toetsroutes, waarmee je leerlingen op hun eigen niveau kunt toetsen. Op basis van het resultaat op de voorgaande toets adviseert het leerlingvolgsysteem welke toets de leerling als vervolgtoets gaat maken. Zo ondersteun je elke leerling in zijn eigen ontwikkeling.

Rapportages

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem zijn resultaten direct
zichtbaar als een leerling de toets heeft afgerond. Het
systeem maakt hiervan een rapportage die inzicht geeft
in de onderdelen waar de klas als geheel en de leerlingen
afzonderlijk in uitblinken en nog hiaten vertonen. Met dit
inzicht kun je het onderwijs gericht aanpassen.

Direct inzicht in scores en voortgang, op leerling- en klasniveau