Contact
JIJ! Leerlingvolgsysteem VO
JIJ! Leerlingvolgsysteem VO
Toetsen op afstand

JIJ! Leerlingvolgsysteem voor het VO

Compleet beeld van je leerling

JIJ! biedt een uitgebreid, individueel in te richten leerlingvolgsysteem, met betrouwbare en valide toetsen en schoolexamens. Deze toetsen zijn eenvoudig digitaal af te nemen. Je hebt direct inzicht in de resultaten van je leerlingen en kunt die ook met hen delen. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem (JIJ! LVS) ondersteunt docenten bij summatief en formatief evalueren en brengt de groei van elke leerling overzichtelijk in kaart, zowel op het cognitieve (hoofd), het sociaal-emotionele (hart) als het executieve (handen) vlak.

Waarom het JIJ! Leerlingvolgsysteem?

JIJ! is het enige digitale leerlingvolgsysteem voor alle jaarlagen in het voortgezet onderwijs waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk de individuele groei van een leerling kunt laten zien. Het JIJ! LVS:

Helpt docenten en leerlingen inzicht te krijgen in ontwikkelmogelijkheden.
Ondersteunt bij een evaluatiemoment: zit de leerling op de juiste plek?
Sluit aan bij kaders van de Onderwijsinspectie om leerlingen te monitoren.
Helpt bij het in aanmerking komen van het predicaat Goed of Excellent.
Vermindert werkdruk, zodat tijd overblijft voor vakinhoud en mentoraat.

Je kunt leerlingen op maat gaan bedienen.
John van Lith Veluws College, Apeldoorn

Dit kun je met het JIJ! LVS

Leerlingspecifiek toetsen op elk gewenst moment.
Toetsen op elk device digitaal afnemen, resultaten zijn direct beschikbaar.
Automatische leerling- en resultatenkoppeling met online schoolomgeving Magister of SOM.
Naast normgericht ook criteriumgericht meten.
Meer inzicht krijgen in leerproces en sociaal- emotionele ontwikkeling.
Tijd besparen op kwalitatief goede toetsen maken en nakijken.
Meer focus krijgen op de inhoud van het onderwijs.
Diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau.
Alleen betalen voor de toetsen die je hebt afgenomen.

JIJ! Toetsing & Training - Leerling en Docent B - JIJ! - Voortgezet Onderwijs

Toetsen voor het hoofd

JIJ! LVS biedt de volgende kant-en-klare digitale, genormeerde toetsen:

Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink
Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)
taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, taalverzorging en woordenschat
leerlijntoetsen wiskunde, natuurkunde, biologie, econcomie, gebaseerd op de SLO-tussendoelen
rekentoetsen
taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK
vanaf schooljaar 2020-2021 schoolexamens kijk- en luistervaardigheid en rekenen

Referentie – en ERK-niveaus

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus 1F t/m 4F. Binnen een niveau heb je de keuze uit meerdere varianten. Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar.
Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn er toetsen die meten op ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1.

JIJ! schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

Zelfevaluaties voor hart en handen

Om je te helpen snel een completer beeld te vormen van je leerlingen biedt het JIJ! LVS nu ook meetinstrumenten op het sociaal-emotionele (hart) en executieve (handen) vlak. Het zijn digitale zelfevaluaties die het beeld dat de leerling van zichzelf heeft op deze vlakken inzichtelijk maken. Met de resultaten heb je waardevolle aanknopingspunten voor een mentorgesprek. Er zijn drie zelfevaluaties:

Creatief vermogen, 21e-eeuwse vaardigheid
Leeraanpak
Sociale context

Nieuw in JIJ! LVS: hart-handen instrumenten

Adaptieve toetsroutes

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt adaptieve toetsroutes, waarmee je leerlingen op hun eigen niveau kunt toetsen. Op basis van het resultaat op de voorgaande toets adviseert het leerlingvolgsysteem welke toets de leerling als vervolgtoets gaat maken. Zo ondersteun je elke leerling in zijn eigen ontwikkeling.

Rapportages

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem zijn resultaten direct zichtbaar als een leerling de toets heeft afgerond. Het systeem maakt hiervan een rapportage die inzicht geeft in de onderdelen waar de klas als geheel en de leerlingen afzonderlijk in uitblinken en nog hiaten vertonen. Met dit inzicht kun je het onderwijs gericht aanpassen.

Direct inzicht in scores en voortgang, op leerling- en klasniveau

Nieuw: Brugklas evaluatieroute op maat

Omdat in brugklassen komend jaar waarschijnlijk (nog) grotere niveauverschillen zullen voorkomen, willen we je graag ondersteunen met een flexibele evaluatieroute op maat, waarmee je goed kunt monitoren of een leerling op het juiste niveau is geplaatst. Met behulp van een praktisch stappenplan kun je met deze evaluatieroute en het JIJ! LVS als docent of mentor je leerlingen eenvoudig op alle bepalende vlakken evalueren, volgen en bijsturen.

Meer info

Wil je meer weten over het JIJ! Leerlingvolgsysteem? We laten je graag zien wat mogelijk is met het JIJ! LVS. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.