Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! toetsing in het VO

JIJ! Leerlingvolgsysteem voor het VO

Compleet beeld van je leerling

JIJ! biedt een uitgebreid, individueel in te richten leerlingvolgsysteem, met betrouwbare en valide toetsen en schoolexamens. Deze toetsen zijn eenvoudig digitaal af te nemen. Je hebt direct inzicht in de resultaten van je leerlingen en kunt die ook met hen delen. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem (JIJ! LVS) ondersteunt docenten bij summatief en formatief evalueren en brengt de groei van elke leerling overzichtelijk in kaart, zowel op de basisvaardigheden taal en rekenen (hoofd), het sociaal-emotionele (hart) als het executieve (handen) vlak.

Waarom het JIJ! Leerlingvolgsysteem?

JIJ! is het enige digitale leerlingvolgsysteem voor alle jaarlagen in het voortgezet onderwijs waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk de individuele groei van een leerling kunt laten zien. Het JIJ! LVS:

 • Helpt docenten en leerlingen inzicht te krijgen in voortgang en ontwikkeling.
 • Ondersteunt bij een evaluatiemoment: zit de leerling op de juiste plek?
 • Sluit aan bij kaders van de Onderwijsinspectie om leerlingen te monitoren op referentieniveaus.
 • Vermindert werkdruk, dus meer tijd voor lessen en leerlingbegeleiding.
Je kunt leerlingen echt op maat gaan bedienen.
John van Lith - Adjunct-directeur Veluws College, Apeldoorn

Kenmerken van het JIJ! LVS

 • Leerlingspecifiek toetsen op elk gewenst moment.
 • Digitaal toetsen op elk device met direct inzicht in resultaten.
 • Rapportages op basis van referentieniveaus.
 • Meer inzicht krijgen in leerproces en sociaal- emotionele ontwikkeling.
 • Maatwerk door adaptieve toetsroutes.
 • Diverse rapportages genereren op individueel-, klas- en schoolniveau.
 • Alleen betalen voor de toetsen die je hebt afgenomen.
 • Mogelijkheid om toetsen af te nemen via de beveiligde browser van Schoolyear.
 • Automatische leerling- en resultatenkoppeling met online schoolomgeving Magister of Somtoday.
JIJ! Leerlingvolgsysteem - hoofd, hart en handen

Toetsen voor het hoofd

JIJ! LVS biedt de volgende kant-en-klare digitale, genormeerde toetsen voor de basisvaardigheden en MVT:

 • Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)
 • taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, taalverzorging en woordenschat
 • kerndoeltoetsen wiskunde, gebaseerd op de SLO-tussendoelen
 • rekentoetsen
 • taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK
 • schoolexamens kijk- en luistervaardigheid en rekenen
 • oefentoetsen schoolexamens
 • oefentoetsen eindexamens Nederlands en Engels (vmbo-gt)

Referentie- en ERK-niveaus

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus 1F t/m 4F. Binnen een niveau heb je de keuze uit meerdere varianten. Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar.
Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn er toetsen die meten op ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1.

JIJ! Leerlingvolgsysteem VO

Zelfevaluaties voor hart en handen

Om je te helpen snel een completer beeld te vormen van je leerlingen biedt het JIJ! LVS nu ook meetinstrumenten op het sociaal-emotionele (hart) en executieve (handen) vlak. Het zijn digitale zelfevaluaties die het beeld dat de leerling van zichzelf heeft op deze vlakken inzichtelijk maken. Met de resultaten heb je waardevolle aanknopingspunten voor een mentorgesprek. Er zijn drie zelfevaluaties:

 • Creatief vermogen, 21e-eeuwse vaardigheid
 • Leeraanpak
 • Sociale context
Nieuw in JIJ! LVS: hart-handen instrumenten

JIJ! Schoolexamens in het LVS

Via het JIJ! LVS kun je kant-en-klare, digitale schoolexamens afnemen voor:

Kijk-en luistervaardigheid
 • Nederlands vmbo-gl/tl 2F
 • Duits vmbo tl/gl A2-B1, havo B1, vwo B2
 • Engels vmbo tl/gl A2-B1, havo B1, vwo B2
 • Frans vmbo tl/gl A2, havo B1, vwo B2
Rekenen
 • Complete niveautoets vmbo tl/gl 2F en havo 3F
 • Deelexamens per domein vmbo tl/gl 2F en havo 3F

Daarnaast kun je met een JIJ! licentie gebruikmaken van de gratis oefenschoolexamens voor kijk- en luistervaardigheid en rekenen.

Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

Groeipad

Hoe zie je of een leerling op de juiste plek zit? Je wil je leerlingen niet onder- en niet overschatten, want in beide gevallen zitten ze niet op hun plek. Ter ondersteuning bij dit proces biedt het JIJ! LVS per leerjaar een Groeipad op maat. Aan de hand van drie praktische stappen volg je eenvoudig de groei van jouw leerlingen op alle bepalende vlakken, met oog voor hoofd, hart én handen. Het Groeipad helpt je bij evaluatiemomenten én geeft zicht op waar je kunt bijsturen.

JIJ! Evaluatieroute op maat

Wil je meer weten?

Meer weten over het JIJ! Leerlingvolgsysteem? We laten je graag zien wat mogelijk is met het JIJ! LVS. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.