Contact
Groeipad 2021-2022 voortgezet onderwijs
Groeipad 2021-2022 voortgezet onderwijs

Groeipad voortgezet onderwijs

Weten waar je leerling staat

Na periodes van onderwijs op afstand en hybride lessen is het goed om helder zicht te hebben op waar leerlingen nu staan. Hoe zijn groep-8 leerlingen de brugklas ingestroomd en wat zijn de aandachtspunten in de hogere leerjaren? Het Groeipad bij het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) helpt je dit voor al je leerlingen in korte tijd in kaart te brengen. Je krijgt inzicht in drie factoren die een rol spelen bij het schoolsucces van een leerling: hoofd, hart en handen. Zo kun je de voortgang van leerlingen goed volgen en ze doelgericht begeleiden in hun ontwikkeling.

Begin met een goede nulmeting. Download hier het Groeipad 2021-2022.

Dit levert het JIJ! Groeipad op:

Het Groeipad biedt zowel informatie op individueel als op klas- en schoolniveau. Je hebt gedurende het schooljaar:

  • Methode-onafhankelijk inzicht in het instroomniveau van leerlingen.
  • Inzicht in de voortgang die de leerling heeft gemaakt t.o.v. een nulmeting.
  • Inzicht in hoe je leerlingen scoren t.o.v. de landelijke en school-streefniveaus (en dus ook in eventuele ‘corona-achterstanden’).
  • Een compleet beeld van je leerling met hart-handen profielen.
  • Een ondersteunend niveau-advies op basis van de scores.
JIJ! Leerlingvolgsysteem - hoofd, hart en handen

Werk je nog niet met het JIJ! Leerlingvolgsysteem?

Wil je aan de slag met het Groeipad, maar werk je nog niet met het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Vraag dan een demo-account aan waarin je tijdelijk de ruim 500 toetsen en zelfevaluaties in kunt zien. Zo kun je eenvoudig kennismaken met het JIJ! LVS.

JIJ! Leerlingvolgsysteem

Naar stap 1: Doelen bepalen

Wil je aan de slag met het Groeipad en het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS)? Bekijk dan stap 1 en bepaal wat jullie doelen zijn.