Menu
JIJ! Groeipad VO
JIJ! Groeipad VO

Groeipad voortgezet onderwijs

Weten waar je leerling staat

Het Groeipad bij het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) helpt je voor al je leerlingen in korte tijd in kaart te brengen waar ze staan. Je krijgt inzicht in drie factoren die een rol spelen bij het schoolsucces van een leerling: hoofd, hart en handen. Zo kun je de voortgang van leerlingen goed volgen, waar nodig je onderwijs aanpassen en je leerlingen op die manier doelgericht begeleiden in hun ontwikkeling.

Begin met een goede nulmeting en bepaal hoe je met verschillende meetmomenten zicht houdt op de voortgang van je leerlingen. Download hier het Groeipad 2023-2024.

Dit levert het JIJ! Groeipad op:

Het Groeipad biedt zowel informatie op individueel als op klas- en schoolniveau. Je hebt gedurende het schooljaar:

  • Methode-onafhankelijk inzicht in het instroomniveau van leerlingen.
  • Inzicht in de voortgang die de leerling heeft gemaakt t.o.v. een nulmeting.
  • Inzicht in hoe je leerlingen scoren t.o.v. de landelijke en school-streefniveaus (en dus ook in eventuele ‘corona-achterstanden’).
  • Een compleet beeld van je leerling met hart-handen profielen.
  • Een ondersteunend niveau-advies op basis van de scores.
JIJ! Leerlingvolgsysteem - hoofd, hart en handen

Werk je nog niet met het JIJ! Leerlingvolgsysteem?

Wil je aan de slag met het Groeipad, maar werk je nog niet met het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Vraag dan een demo-account aan waarin je tijdelijk de ruim 500 toetsen en zelfevaluaties in kunt zien. Zo kun je eenvoudig kennismaken met het JIJ! LVS.

JIJ! Leerlingvolgsysteem VO

Naar stap 1: Doelen bepalen

Wil je aan de slag met het Groeipad en het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS)? Bekijk dan stap 1 en bepaal wat jullie doelen zijn.