Menu

IEP-referentiescholen

Wat vinden de IEP-scholen?

Inmiddels maakt 40% van de basisscholen de IEP Doorstroomtoets en ruim 25% het IEP Leerlingvolgsysteem. Ieder jaar vragen wij naar hun ervaringen met IEP. Het is voor ons uiteraard fijn om te zien dat scholen én leerlingen de IEP als prettig ervaren, maar het geeft ons ook altijd goede inzichten en tips om het ieder jaar nóg beter te doen.

Karin Bruens over het IEP Leerlingvolgsysteem

Karin Bruens werkt als intern begeleider op IKC De Schelf in ´s Gravendeel. Met 38 jaar ervaring voor de klas weet Karin heel goed wat een leerlingvolgsysteem doet met én voor leerlingen. “We vinden het veel belangrijker om te weten waar ze staan in de leerlijn en wat er nog aangeboden moet worden om leerlingen te helpen groeien. En dat is natuurlijk precies het principe van IEP.” aldus Karin.

‘Wij wilden heel graag af van het vergelijken van kinderen met elkaar. En dat is natuurlijk precies het principe van IEP.’
Karin Bruens IKC De Schelf, ´s Gravendeel

Kim Maurer over het IEP Leerlingvolgsysteem

“Zo’n vijf jaar geleden zijn we begonnen met de IEP Eindtoets en we vonden het stukje ‘op weg naar 1F of 2F/1S’ heel mooi. Die aandacht voor groei vinden we ook fijn aan het IEP LVS. Het is voor ouders heel duidelijk en geeft een doorgaande leerlijn met het middelbaar onderwijs. Zo past IEP denk ik heel goed bij onze visie.” Leerkracht Kim Maurer, van basisschool De Aanloop, vertelt over hun keuze voor het IEP LVS.

Je ziet de leergroei van kinderen, en niet meer een A- of E-score. Voor sommige kinderen is dat namelijk niet fijn, heel demotiverend.
Kim Maurer De Aanloop, Bergen op Zoom

Alex Otten over het IEP Leerlingvolgsysteem

“Het is zo knellend om de kinderen steeds met élkaar te vergelijken. IEP doet dit niet, daarom past dit veel beter bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen. Het IEP Leerlingvolgsysteem kijkt op een andere manier naar kinderen. Met oog voor het individuele leerrendement.” Directeur Alex Otten, van KBS Sterre der Zee, vertelt over hun keuze voor het IEP LVS.

IEP biedt input voor mooie, inhoudelijke kindgesprekken, die niet alleen om de cognitieve resultaten gaan.
Alex Otten KBS Sterre der Zee, Delfzijl

De Pipegaal in Workum over de IEP Eindtoets

Bij basisschool De Pipegaal in Workum gebruiken ze IEP Eindtoets. Intern begeleider Jildou vertelt enthousiast over haar ervaringen: “Ik was gelijk al fan! De IEP Eindtoets sluit echt aan bij hoe wij in de dagelijkse praktijk met leerlingen omgaan.” Ze legt graag uit waarom.

IEP past heel goed bij hoe wij tegen toetsen en kinderen aan kijken
Jildou Loen De Pipegaal, Workum

De Ploeg, Apeldoorn - IEP Eindtoets & LVS

Vanuit de stichting PCBO Apeldoorn werd de keuze gemaakt om met de IEP Advieswijzer en de IEP Eindtoets te gaan werken. Ook bij basisschool de Ploeg werken ze met de IEP. Annelies Smit, leerkracht groep 8, deelt haar ervaringen.

We ervaren geen druk bij de IEP, zowel de leerkracht als leerlingen niet.
Annelies Smit De Ploeg, Apeldoorn

Ontdek alle referenten

Alle referenties IEP Doorstroomtoets

Wil jij zien of er een referent van de IEP Eindtoets bij jou in de buurt zit? Kijk dan hier naar het complete overzicht.

Ontdek alle referenten

Alle referenties IEP LVS

Wil jij zien of er een referent van de IEP Leerlingvolgsysteem bij jou in de buurt zit? Kijk dan hier naar het complete overzicht.

Ontdek alle referenten

Meld je aan als referent

Ieder jaar vragen wij scholen naar hun ervaringen met de IEP Doorstroomtoets en het IEP Leerlingvolgsysteem. Het is voor ons uiteraard fijn om te zien dat leerlingen en scholen de IEP als prettig ervaren, maar het geeft ons ook altijd goede inzichten en tips om het ieder jaar nóg beter te doen. Wil jij ook referent worden?

IEP LVS of Doorstroomtoets Referentieschool worden?

De Regenboog in Den Haag over de IEP Eindtoets

Toen vier jaar geleden de eindtoets verplicht werd, koos basisschool de Regenboog voor de IEP Eindtoets. Ze pakten het keuzeproces grondig aan: alle drie beschikbare eindtoetsen werden onderzocht door de directie, het zorgteam én de leerlingen. “Uiteindelijk gaven de leerlingen de doorslag, die vonden de IEP het fijnst.” Nick Hoogelander, Hoofd leerlingzorg en kwaliteitszorg bij De Regenboog, vertelt waarom zij inmiddels al vier jaar de IEP Eindtoets gebruiken.

De kinderen hebben de doorslag gegeven: zij vonden de IEP Eindtoets het prettigst.
Nick Hoogelander De Regenboog, Den Haag

Benedictusschool in Heiloo over de IEP Eindtoets

Op de Benedictusschool in Heiloo hebben ze drie jaar geleden, na het bekijken van verschillende eindtoetsen, gekozen voor de IEP Eindtoets. Intern begeleider Eefje Pieterse is enthousiast: “Deze is een stuk vriendelijker.”

Vriendelijke toets en de uitslag komt goed overeen
Eefje Pieterse Benedictusschool, Heiloo