Menu
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren

Werken aan basisvaardigheden in het voortgezet onderwijs

Effectief werken aan basisvaardigheden, waar begin je?

De overheid heeft een Masterplan Basisvaardigheden ontworpen. Het kabinet investeert hiermee jaarlijks 1 miljard euro om de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs te versterken. Scholen die daarmee aan de slag willen, kunnen daar dit jaar de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 voor aanvragen. Om je te helpen om effectieve verbeteringen te realiseren op jouw school, heeft het Ministerie van OCW een interventiekaart gepubliceerd. Daarin vind je een lijst met effectieve interventies. Maar waar begin je als je op zoek bent naar een structurele verbetering van deze basisvaardigheden?

Leergebiedoverstijgende interventies

Als adviseurs en trainers van JIJ! denken we voor het leergebiedoverstijgend deel graag met je mee. Wij komen elke dag op scholen in heel Nederland om docenten en schoolleiders verder te helpen om hun onderwijs en toetsing te verbeteren. Samen verkennen we de doelen en de uitdagingen van je school. Vervolgens maken we een verbeterplan dat past bij de identiteit en overtuigingen van je school. Meestal starten we met het ontwikkelen van een heldere visie op leren en toetsen voor jouw school. Die visie vormt de rode draad van alle vervolgstappen. Want het verbeteren van basisvaardigheden heeft pas echt effect als de acties zijn ingebed in een helder beleid, vanuit je gedeelde visie.

Als je de randvoorwaarden op orde hebt, kom je verder. Die randvoorwaarden betreffen twee terreinen:

  • effectief onderwijs (hoe zorg je dat leerlingen zoveel mogelijk en zo duurzaam mogelijk leren)
  • goede toetsing (hoe bepaal je betrouwbaar waar leerlingen staan en hoe zet je deze informatie optimaal in)

De trainers en adviseurs van JIJ! ondersteunen scholen bij het opstellen van goed (toets)beleid. We trainen docenten en schoolleiders op het gebied van formatief evalueren en leerdoelgericht werken. We leren docenten om goede toetsen te maken en betrouwbaar te beoordelen. En we helpen examencommissies om de kwaliteit van toetsing en examinering te borgen.

Daarnaast bieden we de middelen om goed te monitoren waar leerlingen staan. Het JIJ! Leerlingvolgsysteem ondersteunt docenten met methode-onafhankelijke toetsen en brengt de groei van elke leerling overzichtelijk in kaart. Met het JIJ! LVS heb je oog voor de basisvaardigheden taal en rekenen (hoofd), maar óók voor hart en handen met zelfevaluaties rond leeraanpak, creatief vermogen en sociale context.

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen? We gaan graag met je in gesprek!