JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO

JIJ! Toetsing

Toetsen om van te leren

Het team van JIJ! helpt je graag om het onderwijs nog beter te maken. Goed toetsen, eerlijk meten en effectief evalueren staat daarbij centraal. Toetsen om van te leren dus. Elke leerling verdient een eerlijke beoordeling en een kans op een optimale ontwikkeling. Daarom helpen we je graag om een beter inzicht in de groei van elke leerling te krijgen, op de basisvaardigheden (hoofd), maar ook met aandacht voor hart en handen. Hoe?

  • Met betrouwbare en valide toetsen en zelfevaluaties in het JIJ! Leerlingvolgsysteem.
  • Met aansprekende trainingen om je lessen en toetsen nog beter te maken.
  • Met advies- en verandertrajecten met impact.

JIJ! Leerlingvolgsysteem

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) brengt de ontwikkeling én talenten (hoofd, hart en handen) van een leerling in kaart, zodat je steeds gericht kunt werken aan de volgende ontwikkelstap. Als docent en mentor heb je keuze uit een groot aantal digitale, methode-onafhankelijke, genormeerde toetsen voor de onder- en bovenbouw. Kies uit toetsen voor zicht op de basisvaardigheden taal en rekenen en zelfevaluaties voor een beeld van de leeraanpak en creatieve vaardigheden van leerlingen. Daarnaast kun je schoolexamens kijk- en luistervaardigheid en rekenen inzetten. Het JIJ! LVS biedt zowel mogelijkheden voor summatieve toetsing als formatief evalueren. Onze onderwijskundig adviseurs vertellen je graag meer over het groeigericht inzetten van het leerlingvolgsysteem.

JIJ! Trainingen

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment, maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en waar ze naartoe gaan. En dat je als docent zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp een leerling nodig heeft. Een training gericht op toetsing helpt daarbij. Dit kan een training zijn op het gebied van toets- en examenbeleid, formatief evalueren of toetskwaliteit en het zelf ontwikkelen van goede toetsen. De trainers van JIJ! gaan graag met je in gesprek om een aanbod op maat samen te stellen, zodat de training altijd past bij jullie doelen, onderwijsvisie en identiteit van de school.

JIJ! Advies- en verandertrajecten

Kwaliteit van toetsing begint met een duidelijke visie op toetsing. Een toetsvisie die gebaseerd is op de schoolvisie. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een toetsvisie te ontwikkelen, die breed gedragen wordt in de school. Samen zetten we deze visie om in concreet toetsbeleid, waarbij we zowel schoolleiders, docenten, leerlingen én ouders betrekken. Uiteraard begeleiden wij ook om hiermee succesvol aan de slag te gaan in de praktijk. Dromen, denken en doen staat hierbij centraal.

  • Dromen: Samen ontwikkelen we een toetsvisie die past bij jullie school.
  • Denken: We zetten gezamenlijk de toetsvisie om in concreet toetsbeleid met duidelijke kaders, waarbinnen secties zich kunnen ontwikkelen.
  • Doen: Wij begeleiden je met het implementeren van het toetsbeleid. Welke mogelijkheden van aanpak zijn er? Waar te beginnen? Hoe zorg je voor draagvlak en continuïteit?

JIJ! Schoolexamens

JIJ! Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid

De betaalbare, flexibele kijk- en luistertoetsen zijn digitaal af te nemen op het door jou gekozen moment, niveau en device. Als docent heb je direct inzicht in de resultaten. De JIJ! schoolexamens zijn een valide en betrouwbare keuze voor de kijk- en luistertoetsen Nederlands, Engels, Duits en Frans in jouw PTA!

JIJ! Schoolexamens rekenen

Naast de kijk- en luistertoetsen biedt JIJ! ook digitale schoolexamens rekenen. Voor bovenbouwleerlingen zonder wiskunde in het pakket, is een schoolexamen rekenen verplicht. Met de kant-en-klare schoolexamens bespaar je veel tijd. Daarnaast heb je de mogelijkheid om leerlingen deelexamens af te laten nemen per domein.

Regie met JIJ! schoolexamens

Wat vinden scholen?

Wij zijn altijd benieuwd wat docenten, coördinatoren, schoolleiders en leerlingen vinden van het JIJ! Leerlingvolgsysteem en van het trainings- en adviesaanbod. Ons motto is: Toetsen om van te leren. Dat geldt zeker ook voor ons, de trainers, adviseurs en toetsontwikkelaars. Vertel ons daarom waar je blij mee bent en waar we nog aan kunnen werken om het onderwijs nog beter te maken.

Je kunt leerlingen echt op maat gaan bedienen.
John van Lith - Adjunct-directeur Veluws College, Apeldoorn