Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Voortgang

Eenvoudig toetsen

Hoe meet je zo efficiënt en goed mogelijk de voortgang van een inburgeraar? Met onze NT2-toetsproducten toets je eenvoudig wat een tweedetaalleerder al kan en waar hij nog aan moet werken. Met bijvoorbeeld het VNT2 (Voortgangsinstrument NT2) voor volwassenen en het Taalportfolio ISK voor jongeren meet je op welk taalniveau de cursist zich bevindt gedurende het leertraject.

VNT2

Het Voortgangsinstrument NT2 heeft papieren toetsen op niveau A1/A2/B1 voor Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Gesprekken en Spreken/Gesprekken.

TINA

De TINA (Toolkit voor Alfabetisering) biedt papieren toetsen op niveau Alfa A, B en C. Zo kun je volgen in hoeverre een alfa-cursist het technisch en functioneel lezen en schrijven al beheerst.

NT2 - Afsluiting - Bureau ICE

Taalportfolio ISK

Met het Taalportfolio ISK ( Internationale Schakelklas) kun je bewijzen verzamelen van de taalvaardigheid van een EOA-leerling. Het is een ontwikkelingsportfolio: de bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling.

Toetsplatform Taal

Met de digitale toetsen in het Toetsplatform Taal kun je de voortgang meten van A1 tot en met C1. Er zijn toetsen voor Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken. Je kunt de productieve vaardigheden beoordelen met een diagnostisch beoordelingsmodel, zodat duidelijk wordt welke aspecten een cursist al wel beheerst en waar hij of zij nog aan moet werken.