Menu

Taalportfolio ISK

Het Taalportfolio ISK (Internationale Schakelklas)

Met het Taalportfolio ISK ( Internationale Schakelklas) kun je bewijzen verzamelen van de taalvaardigheid van een EOA-leerling. Het is een ontwikkelingsportfolio: de bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling.

Makkelijk te combineren met JIJ! Leerlingvolgsysteem

Het is een handig instrument voor de leerling om zijn of haar eigen ontwikkeling en voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook voor de docent om de leerlingen gedifferentieerd en op maat aan de taalniveaus van de vaardigheden te laten werken. Zijn er voldoende bewijzen voor een bepaald taalvaardigheidsniveau van de leerling? Dan is dit met leerstofonafhankelijke toetsen van het JIJ! Leerlingvolgsysteem te ondersteunen. Op die manier kun je objectief vaststellen of de leerling een volgend taalniveau heeft bereikt. Wanneer je met een dergelijke toets vaststelt dat een leerling inderdaad een hoger niveau heeft behaald, dan kan de leerling verder werken in het taalportfolio om zich voor te bereiden op zijn of haar volgende stap.

Open het bestelformulier voor Taalportfolio ISK

Het Taalportfolio ISK bestaat uit een pakket met handleiding, beoordelingsmodellen en diagnosemodellen voor onder andere lezen, luisteren, gesprekken voeren en taalverzorging.