Menu

Voortgezet onderwijs

Training examencommissie
Training examencommissie
Wij geloven in toetsen om van te leren
Team JIJ! Bureau ICE,

Toetsen om van te leren

Iedere leerling leert en ontwikkelt zich anders. Door inzicht te krijgen in hoe leerlingen zich ontwikkelen en in hun leerproces, helpen we hen om zich maximaal te ontplooien.

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. En die docenten zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp er nodig is.

JIJ! Toetsing & Training adviseert, inspireert en ontzorgt in het creëren van waardevolle leermomenten. We ondersteunen het voortgezet onderwijs op drie in elkaar grijpende niveaus: toets- visie en toetsbeleid, training en professionalisering en tools. Op deze manier kun je toetsing inzetten om het onderwijs beter te maken.

Toetsing is in onze ogen een persoonlijk en stimulerend vertrekpunt voor verdere groei. Samen met docenten proberen we leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Omdat een leerling meer is dan een cijfer willen we de talenten van hoofd, hart en handen naar boven halen. Door inzicht in zowel de cognitieve als de zachte, 21e eeuwse en executieve vaardigheden kun je bijsturen op alle vlakken die van belang zijn voor schoolsucces. Zo heb je als leerling de mogelijkheid om te worden wie je bent.