Toetsen om van te leren

Inzicht in ontwikkeling

Iedere leerling leert en ontwikkelt zich anders. Hoe krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen? Maken ze grote sprongen of ontwikkelen ze zich geleidelijk? Waar zitten de hiaten en op welke manier leren uw leerlingen het best? Essentiële onderwijsvragen om antwoorden op te krijgen. Door informeel tijdens de lessen en formeel op toetsmomenten de voortgang te meten en leerlingen en hun resultaten door de tijd heen te volgen, krijgt u deze antwoorden. Zo kunt u gerichter onderwijs bieden, beter differentiëren en persoonlijke leerpaden uitstippelen. U kunt leerlingen  een rol geven in hun eigen vooruitgang en tijdig bijsturen. Zo helpt u hen zich maximaal te ontplooien.

Voor waardevolle leermomenten

JIJ! Toetsing & Training gelooft in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en naartoe gaan. En dat docenten zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp er nodig is. Wij zijn uw ervaren en betrouwbare partner. We adviseren, inspireren en ontzorgen in het creëren van waardevolle leermomenten. U krijgt inzicht in ontwikkeling en resultaten, ondersteunt en stimuleert leerlingen in hun groei.

Wij zijn JIJ! Toetsing & Training

Wij helpen u uw onderwijs nog beter te maken met behulp van toetsing. We ondersteunen en inspireren het voortgezet onderwijs op drie in elkaar grijpende niveaus: toetsbeleid, training en tools voor formatief én summatief toetsen.

JIJ! Toetsing & Training biedt:

  • genormeerde, objectieve cognitieve én sociaal-emotionele toetsen
  • een flexibel, digitaal leerlingvolgsysteem
  • advies en ondersteuning bij het opstellen van toetsbeleid
  • opleiding en advies op gebied van toetsontwikkeling en toetskwaliteit
  • trainingen op gebied van formatief evalueren

Download de brochure: