Menu

IEP webinars

IEP-Learning LIVE

De IEP Learning LIVE is speciaal voor onze IEP LVS-scholen.

Zodra je start met het IEP LVS ontvang je toegang tot de IEP Learning. Als het goed is heb je de video’s al bekeken en ben je goed opweg. Er werken inmiddels ruim 1800 scholen met het IEP LVS en we weten welke vragen er spelen bij de overstap naar een nieuw LVS.

Om je goed op weg te helpen, of juist net het stapje verder te zetten, zenden we de IEP-learning live uit. Je kunt al je vragen aan ons stellen via de chat.

Kijk welk webinar voor jou van toepassing is; wij hebben de data speciaal afgestemd op de relevante momenten in het jaar.

Webinar: Maak kennis met het IEP LVS

Daphne, Jochem en Joost vertellen je in dit webinar alles over het IEP LVS. Hoe ziet het eruit? Welke mogelijkheden heb je? Hoe werk je daarmee?

In het webinar ontdek je hoe we de ontwikkeling van de leerling in beeld brengen met de IEP Talentenkaart. Wat kun je met de rapportages in het IEP LVS? En hoe houd je met IEP zicht op de ontwikkelingen op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau? Tot slot vertellen we je wat er verandert of juist gelijk blijft wanneer je overstapt op het IEP LVS, en hoe we je bij die overstap helpen.

Webinar: IEP LVS voor leerjaar 1 en 2

Hoe krijg je goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen in leerjaar 1 en 2? Dat kan met de observatie-instrumenten in het IEP LVS: een leerlingvolgsysteem voor kleuters. De jongste leerlingen toetsen we niet, maar je kunt als leerkracht wel heel gericht observeren hoe een leerling zich ontwikkelt.

Scholen die gebruik maken van het IEP LVS, kunnen de observatie-instrumenten dit schooljaar gratis gebruiken en proberen.

Met dit webinar krijg je in 20 minuten een goed beeld van de nieuwe observatie-instrumenten voor leerjaar 1 en 2. Je hoort over de vier ontwikkeltermen, ontdekt hoe je eenvoudig een observatie kunt uitvoeren en ziet hoe de rapportages aansluiten op die van leerjaar 3 t/m 8.

IEP LVS - Webinar leerjaar 1 en 2

Webinarserie voor IEP'ers

Werk je al met het IEP LVS? Bekijk dan de webinars waarin we specifieke onderwerpen bespreken voor de scholen die met het IEP LVS werken. Denk aan het stellen van je ambities met het IEP LVS, passend toetsen of het voeren van een kindgesprek met de talentenkaart.

Webinarserie voor IEP'ers

Webinar: Bovenschoolse IEP Module voor bestuurders

Speciaal voor bestuurders heeft IEP de Bovenschoolse IEP Module ontwikkeld. Daarin vind je een compleet overzicht van de resultaten van jouw scholen op het IEP LVS en de IEP Doorstroomtoets. Als één of meerdere scholen binnen jouw bestuur werken met het IEP LVS, dan is de module gratis.

Met de Bovenschoolse IEP Module krijg je antwoord op vragen zoals:

  • Hebben mijn scholen de signaleringswaarde 1F of 2F/1S gehaald?
  • Zijn er voldoende leerlingen op weg om de komende jaren de ambitiewaarde te gaan halen?
  • Hoe doen mijn scholen het ten opzichte van andere scholen in Nederland of met dezelfde schoolweging?
  • Welke trends zijn er bij mijn scholen te zien?
  • Laten mijn scholen voldoende groei zien, passend bij hun ambities?

In het webinar ‘Bovenschoolse IEP Module’ geven we uitleg over de verschillende overzichten die je als bestuurder te zien krijgt: over dwarsdoorsnedes, eindresultaten en trendanalyses.

Heeft jouw bestuur nog geen toegang tot de Bovenschoolse IEP Module? Meld je dan hier aan.

Webinar: Bovenschoolse IEP Module voor bestuurders

Webinar: Direct zicht op de kwaliteit van je scholen

Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van jouw scholen. Met IEP krijg je daar duidelijk zicht op. Je ziet in een oogopslag hoeveel leerlingen op weg zijn naar de uitstroomniveaus 1F en 2F/1S. IEP toont niet alleen de resultaten van de doorstroomtoets, voorheen eindtoets, maar ook de tussenopbrengsten. Zo kun je tijdig bijsturen.

Tijdens het webinar ‘Direct zicht op de kwaliteit van je scholen’ vertellen onze IEP Adviseurs Jochem en Joost hoe dit werkt. Na 30 minuten weet je precies hoe je in beeld krijgt of jouw scholen op weg zijn naar een passend uitstroomniveau. Stel je vragen in de chat en ontvang een mail met een persoonlijk antwoord.

Webinar: direct zich op de kwaliteit van je scholen