Contact
JIJ! toetsing en training in het VO
JIJ! toetsing en training in het VO

JIJ! Training & advies

Maak jouw school nog beter

Als je op je school toetsing op een goede, doordachte manier inzet levert dit een waardevolle bijdrage aan de ontplooiing van je leerlingen. Toetsing is een heel relevant en uitdagend terrein om schoolbreed mee aan de slag te gaan. JIJ! Toetsing & Training adviseert op bestuurs- en managementniveau en traint docenten op het gebied van toetsbeleid, toetskwaliteit en formatief evalueren. Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor jullie toetsvisie.

In het toetsbeleid wordt vervolgens verder uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die je aanbiedt, welke toetskwaliteit je nastreeft en op welke manier je wilt toetsen. Een toetsbeleid bevat afspraken over waaróm en met welk doel toetsing wordt ingezet binnen de school. Het geeft richting en kaders. Het helpt om de toetskwaliteit te borgen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien én jullie schoolresultaten nog beter worden.

JIJ! Toetsing & Training adviseert en ondersteunt in het formuleren van een eigen toetsvisie en het opstellen van een bijhorend toetsbeleid. Daarnaast kunnen wij helpen met de implementatie van dat nieuwe toetsbeleid. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen de school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.

Formatief evalueren

Docenten met hart voor hun vak zien graag een zo groot mogelijk leerrendement op het onderwijs dat ze verzorgen. Om dit te realiseren is het belangrijk om de individuele leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn leerproces. Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat hier om zichtbaar maken van de leerontwikkeling, voor docenten én leerlingen. Formatief evalueren vraagt een andere aanpak. Je denkt na over hoe leerlingen leren en hoe toetsing bijdraagt aan dat proces. Dat vraagt een omslag van cijfergericht beoordelen naar begeleiden in het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel gemotiveerder zijn. Door formatief te evalueren verhoog je het leerrendement en wordt leren leuk! Bestel nu gratis het praktische handboek Werkvormen Formatief Evalueren van Sergej Visser. Dit boekje is ingegeven vanuit de concrete vraag van docenten naar handvatten en werkvormen om formatief evalueren in hun lessen voor elkaar te krijgen.

Toetskwaliteit

Toetsen maken is een vak. Een goede toets meet wat je wilt meten en geeft een zo eerlijk mogelijk beeld van de vaardigheden en vooruitgang van een leerling. De kwaliteit van toetsen ligt onder een vergrootglas en is belangrijker dan ooit. Een kwalitatieve toets is zo valide, betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Dat betekent dat de opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen goed moeten zijn. Dat er een gedegen antwoordmodel en correctievoorschrift moeten zijn. En dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen van je toets. JIJ! Toetsing & Training komt bij jou op school langs om te adviseren over de kwaliteit van toetsing op jouw school en traint docenten in het werken met een toetsmatrijs en een taxonomie.

Daarnaast bieden wij met het Toetsmeester traject een opleiding tot toetsconstructeur. Daarmee kun je zelf valide, betrouwbare en bruikbare toetsen maken. Zo heb je een toetsambassadeur binnen je school hebt, die collega’s kan ondersteunen en als vraagbaak kan dienen.

Maak kennis met onze JIJ! Trainers

Onze trainers hebben samen bijna een eeuw aan praktijkervaring voor de klas en zijn allemaal breed inzetbaar. Toch hebben zij elk hun eigen expertisegebieden. Omdat training heel persoonlijk is en een klik met het team daarbij van groot belang is, stellen wij graag onze trainers voor.

Klik op onderstaande afbeelding om het volledige overzicht van onze trainingen als pdf door te bladeren, te downloaden of met iemand te delen.

Meer informatie