Contact
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO full
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren

Onze JIJ! Trainers

Toetsen volgens Bureau ICE

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer-en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en waar ze naartoe gaan. En dat je als docent zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp een leerling nodig heeft. Een training gericht op toetsing helpt daarbij.

Onze trainers hebben samen bijna een eeuw praktijkervaring in de klas en zijn breed inzetbaar. Toch hebben zij elk hun eigen expertisegebieden. Omdat training heel persoonlijk is en een klik met het team daarbij van groot belang is, stellen wij graag onze trainers voor.

Jesús de la Torre y Rivas

Jesús de la Torre y Rivas studeerde wiskunde en Nederlands aan de lerarenopleiding, rechten aan de universiteit, beleidsadvisering aan de Bestuursacademie en bedrijfskunde aan het IBO te Leusden. De rode draad in zijn carrière is onderwijs en management. Hij weet als geen ander wat er speelt in het onderwijs en hoe je mensen moet enthousiasmeren om de gestelde doelstellingen te realiseren. Sinds 2015 is hij senior trainer/adviseur bij Bureau ICE. Voor ICE ontwikkelde hij een geheel nieuwe methodiek om leerlingen succesvol te betrekken bij het ontwikkelen van toetsbeleid. Jesús is een specialist in het creëren van draagvlak.

Het 4e Nationale Toetscongres - Jesús de la Torre y Rivas

Sergej Visser

Sergej Visser gaf twintig jaar lang Engels, CKV en Spaans op mavo, havo en vwo. Hij ontwikkelde een compleet nieuw curriculum Engels, voor klas 3 t/m 6. Zijn specialisme is formatief evalueren. Sergej denkt graag na over hoe het onderwijs nog beter kan en loopt warm voor complexe vraagstukken waarbij schoolbeleid en de dagelijkse praktijk elkaar raken. Hij is auteur van het boekje Formatief Evalueren in Elke Les. Zijn volgende boek gaat over het werken aan een feedbackcultuur in het onderwijs. Sergej is senior trainer/adviseur bij Bureau ICE.

Sergej Visser - Senior Trainer Bureau ICE expert Formatief Evalueren

Annemarie Travaille

Annemarie Travaille haalde in 2013 haar master taal- en spraakpathologie (taalwetenschap) bij Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Uitgeverij Malmberg ontdekte zij hoe inspirerend zij het vindt om aan docenten haar kennis over te dragen over digitale onderwijsvormen en toetsing. “Toetsen moeten betrouwbaar en valide zijn en moeten ook betrouwbaar beoordeeld worden. Ik stimuleer docenten om te toetsen om leerlingen verder te helpen in hun leerproces in plaats van te toetsen als afrekening. De uiteindelijke toets-voor-een-cijfer zien we dan als de kers op de taart. Ik heb een open houding en daarom kom ik snel tot de kern van wat er echt leeft. Mijn missie is geslaagd als docenten de volgende dag daadwerkelijk aan de slag kunnen met wat ze in mijn training hebben geleerd.”

Het 4e Nationale Toetscongres - Annemarie Travaille2

Mirjam Arnold

Mirjam Arnold is ruim tien jaar werkzaam als onderwijskundige en is een specialist op het gebied van toetskwaliteit. In haar studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente ontwikkelde ze een praktische insteek voor trainingen waar zij nog dagelijks de vruchten van plukt. Haar motto: “Veel doen, leren door ervaren en doen.” Zij vervolgde haar carrière als docent Onderwijskunde op een lerarenopleiding VO/BVE. Inmiddels haalt zij ruim tien jaar haar energie en passie uit het laten groeien van cursisten tijdens trainingen en scholingstrajecten bij Bureau ICE. Door uit te dagen en te prikkelen weet zij telkens expertise op het gebied van toetsing van de cursist op een hoger niveau te tillen. Zo maakt ze van toetsing een boeiend onderwerp dat transformeert van een ‘onoverkomelijk moeten’ tot een ‘middel om leerlingen te laten ontplooien en groeien tot degenen die ze werkelijk zijn.’

Mirjam Arnold - Trainer JIJ!

Carolijn Heijnen

Carolijn Heijnen werkte 10 jaar in het voortgezet onderwijs als docent Spaans op het vmbo, havo, vwo en gymnasium. Ze zette het curriculum Spaans in de onderbouw op en werd master RTTI. Tevens schreef ze mee aan de leergang Spaans Paso Adelante. Om zich verder te verdiepen in het onderwijs ging ze Onderwijswetenschappen studeren aan de Universiteit van Utrecht. Haar hart ligt in het onderwijs en als trainer bij Bureau ICE wil ze docenten laten groeien op het gebied van toetsing en examinering en op die manier bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in Nederland. “Door middel van actieve werkvormen die dichtbij de praktijk liggen hoop ik als trainer docenten te inspireren op het gebied van toetsing en examinering.”

Carolijn Heijnen - Trainer JIJ!

Contact

Neem contact met ons op om te bespreken welk instrument het beste past bij jouw school. Onze adviseurs staan je graag te woord. Zij brengen al je ontwikkelbehoeftes in kaart op het gebied van toetsing en training.