Menu
JIJ blijft leren - professionaliseringsaanbod
JIJ blijft leren - professionaliseringsaanbod

Onze JIJ! Trainers

Toetsen volgens JIJ!

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en waar ze naartoe gaan. En dat je als docent zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp een leerling nodig heeft. Een training gericht op toetsing helpt daarbij. De JIJ! trainers hebben een flinke dosis praktijkervaring in de klas en als adviseurs op diverse scholen. Elke trainer is breed inzetbaar, maar heeft ook een eigen expertisegebied. Omdat training heel persoonlijk is en een klik met het team daarbij van groot belang is, stellen wij onze trainers graag alvast kort voor.

Marja Goedkoop

Marja Goedkoop studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en was 23 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent geschiedenis in de bovenbouw van havo/vwo. Leren heeft in haar lespraktijk altijd centraal gestaan. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: hoe kan kennis het best overgedragen worden, wat is goed onderwijs en hoe kan dat gegeven worden. Deze drijfveer bracht haar naar de studie onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Als onderwijskundige kijk je kritisch naar de inrichting van onderwijs en ontwerp en verbeter je het leerproces. Je bestudeert hoe leerlingen zich ontwikkelen, hoe ze leren én hoe je hen hierbij kan ondersteunen. In haar werk als trainer/adviseur weet Marja een verbinding te maken tussen de lespraktijk en de theoretische basiskennis.

Marja Goedkoop - JIJ! Trainer - Bureau ICE

Stijn Kessens

Stijn Kessens heeft ruim 15 jaar in het onderwijs gewerkt als docent geschiedenis, mentor en decaan. Als docent geschiedenis in het examenjaar groeide zijn besef dat het van essentieel belang is dat opgedane kennis en vaardigheden niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn beklijven. Hoe krijg je dat voor elkaar? Niet alleen leren voor de toets, maar werken aan een gedegen basis van kennis en vaardigheden waar leerlingen op kunnen vertrouwen. In zijn zoektocht naar de optimale voorbereiding op het eindexamen geschiedenis verdiepte Stijn zich jarenlang in formatief evalueren en evidence informed werken.

Stijn Kessens - JIJ! trainer - Bureau ICE

Jesús de la Torre y Rivas

Jesús de la Torre y Rivas studeerde wiskunde en Nederlands aan de lerarenopleiding, rechten aan de universiteit, beleidsadvisering aan de Bestuursacademie en bedrijfskunde aan het IBO te Leusden. De rode draad in zijn carrière is onderwijs en management. Hij weet als geen ander wat er speelt in het onderwijs en hoe je mensen moet enthousiasmeren om de gestelde doelstellingen te realiseren. Sinds 2015 is hij senior trainer/adviseur bij het JIJ! team van Bureau ICE. Hier ontwikkelde hij een geheel nieuwe methodiek om leerlingen succesvol te betrekken bij het ontwikkelen van toetsbeleid. Jesús is een specialist in het creëren van draagvlak.

JIJ! trainers - Jesús de la Torre y Rivas

Sergej Visser

Sergej Visser gaf twintig jaar lang Engels, CKV en Spaans op mavo, havo en vwo. Hij ontwikkelde een compleet nieuw curriculum Engels, voor klas 3 t/m 6. Zijn specialisme is formatief evalueren ofwel leerdoelgericht werken. Sergej denkt graag na over hoe het onderwijs nog beter kan en loopt warm voor complexe vraagstukken waarbij schoolbeleid en de dagelijkse praktijk elkaar raken. Hij is auteur van het werkboek Formatief Evalueren in elke les. Zijn volgende boek gaat over het werken aan een feedbackcultuur in het onderwijs. Sergej is senior trainer/adviseur bij het JIJ! team van Bureau ICE.

JIJ! trainers - Sergej Visser

Cindy Stienstra

Cindy Stienstra ontwikkelde zich tijdens haar loopbaan als biologiedocent tot een specialist in formatief evalueren. Met name de manieren waarop feedback op het leren wordt gegeven, ontvangen en verwerkt, boeien haar. Nu zet ze zich als coach, trainer en schrijver in voor meer bewustwording in het onderwijs. Zowel in de klas als daarbuiten. Cindy weet werkelijke veranderingen in leraargedrag tot stand te brengen waardoor theoretische kennis wordt omgezet in handelen.

Cindy - trainer Bureau ICE

Frieda van den Hout

Frieda van den Hout is Neerlandica en houdt zich sinds de jaren negentig vanuit verschillende functies bezig met NT2. De rode draad door haar carrière is haar inzet voor Praktijk Gericht Leren en het streven naar verbinding. Zo won ze in 2011 een Europese vrijwilligersprijs in de categorie ‘Verbinding’ met het door haar opgezette taalcoachproject. De laatste jaren werkte ze ook als examinator en beoordelaar. Ze is lid van de Raad van Advies Toezicht in de klas (ITTA) en voorzitter van de BVNT2. Frieda is sinds 2019 adviseur/trainer NT2 bij Bureau ICE en is gespecialiseerd in trainings- en adviestrajecten op ISK’s.

Frieda van Hout - JIJ! Trainer/adviseur ISK - NT2

Maartje Nix

Maartje Nix studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van Tilburg en liep stage bij Uitgeverij Malmberg. Sindsdien loopt onderwijs als een rode draad door haar werkleven. Van 2012 tot 2015 werkte zij voor Bureau ICE en bedacht en ontwikkelde het magazine Toets! Sinds 2015 werkt Maartje als freelance trainer, redacteur en communicatiedeskundige. Ze geeft trainingen over onder andere formatief evalueren en toetsing in het voortgezet onderwijs. In het mbo geeft ze assesorentrainingen aan taaldocenten. Verder schrijft ze artikelen en blogs over allerlei onderwijskundige onderwerpen en ontwikkelt ze trainingen en (digitaal) lesmateriaal.

Maartje - trainer Bureau ICE

Marcel van Schalkwijk

Als Neerlandicus en vmbo-mentor schreef Marcel mee aan de modulaire methode Sprint (Nederlands voor het vmbo) en hij stond aan de wieg van het ICT-geïntegreerde projectonderwijs met behulp van activerende didactiek voor mavo, havo en (tweetalig) vwo. Na zo’n 15 jaar op verschillende scholen en niveaus gewerkt te hebben, werd hij afdelingsleider in het VO en jaren later opleidingsmanager in het mbo. In zijn eigen bedrijf ‘Human Impact’ begeleidt hij docenten en teams om goed om te gaan met de hoge werkdruk. Voor Bureau ICE is hij multi-inzetbaar als trainer en adviseur in het vo en het mbo. Marcels motto: “Toetsing en examinering is een prachtig hulpmiddel, maar kijk vooral naar jezelf en voorbij de horizon. Daar ligt de echte uitdaging.

Marcel - trainer Bureau ICE

Contact

Neem contact met ons op om te bespreken welk instrument het beste past bij jouw school. Onze adviseurs staan je graag te woord. Zij brengen al je ontwikkelbehoeftes in kaart op het gebied van toetsing en training.