Menu

Voor ouders

Wie wij zijn

Wij maken toetsen voor onder andere het basisonderwijs. Mogelijk gaat de school van jouw kind(eren) werken met de IEP. Wij geloven dat ieder kind van nature graag leert en graag laat zien wie hij is en wat hij kan. Kinderen zijn iedere dag bezig om zich te ontwikkelen en ieder kind volgt daarin zijn eigen pad en tempo. De toets- en meetinstrumenten van de IEP zijn zo ontwikkeld dat we volledig aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. We gebruiken een context die past bij een 11- of 12-jarige, bijv. skeeleren, blogs, schoolkamp etc. Op deze manier zijn de situaties herkenbaar, vertrouwd en motiveren we de kinderen om lekker aan de slag te gaan.

Informatie IEP LVS

Basisscholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS geeft de leerkrachten inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel- als op groepsniveau. Door de resultaten te analyseren kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen.

Een kind is meer dan taal en rekenen
Kwalificatie is een belangrijk doel van ons onderwijs. Met het IEP LVS geven we dan ook de resultaten op taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus. In groep 7 geven we tevens een pré-advies en in groep 8 een schooladvies. Dit pré-advies en schooladvies kan de leerkracht gebruiken als ondersteuning bij het geven van een passend advies. Voor groep 6 vinden we een dergelijk advies nog te vroeg. Daarom laten we voor die leerlingen alleen de scores zien van het behaalde referentieniveau taal en rekenen. Naast kwalificatie zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, ook uit  hart- en handeninstrumenten. Deze instrumenten vult de leerling zelf in. Zo krijgen de leerling en de leerkracht inzicht in het profiel van de leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Kenmerken van het IEP LVS
Het IEP LVS is een digitaal systeem, zodat leerkrachten direct de resultaten hebben en daarmee aan de slag kunnen. Het IEP LVS is net als de IEP Eindtoets zo gemaakt dat de leerling kan laten zien wat hij/zij kan en dat hij/zij daarin niet belemmerd wordt. Zo is er gebruik gemaakt van functionele afbeeldingen, is taal geen belemmering bij rekenen en kunnen de leerlingen lezen van papier. De context van de vragen is afgestemd op de leefwereld van de leerlingen, bijv. skeeleren, blogs en een tekst over het schoolkamp. Ook bij de hart- en handeninstrumenten is rekening gehouden met de leefwereld van de leerlingen door situaties voor te leggen waarin een groep 6 leerling zich écht herkent.

Wat meet het IEP LVS?

Het IEP LVS meet de vaardigheden lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen, welke ook terug komen in de eindtoets. Daarnaast zijn er nog extra toetsen zoals woordenschat voor groep 8. De uitslag van de taal- en rekentoetsen geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst. Bij de hart- en handeninstrumenten krijg je als resultaat een spindiagram. Deze diagrammen geven aan in hoeverre de leerling het aspect passend vindt bij zichzelf.

Wanneer worden de toetsen en instrumenten van het IEP LVS afgenomen?
De toetsen van het IEP LVS kunnen op elk gewenst moment worden ingezet. Het is aan de leerkracht om te bepalen wanneer de toetsen worden gemaakt. Tijdens de afname kan de toets op pauze worden gezet, dan kan deze later hervat worden.

Hoe lees je de rapportages?
De IEP LVS resultaten vormen relevante informatie voor de leerkracht om het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Het is dus aan de leerkracht op welke manier de resultaten met de leerling en de ouders gedeeld worden. Het is mogelijk dat de leerkracht de Talentenkaart meegeeft aan de leerling.

Wil je meer informatie over hoe je de Talentenkaart van je kind kan lezen? We hebben  twee leeswijzers gemaakt: één voor groep 3 t/m 5 en één voor groep 6 t/m 8.

Wil je een informatiebrief over het IEP LVS ontvangen?  Vraag dit na bij de leerkracht.

Informatie IEP Eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen, Bureau ICE maakt de IEP Eindtoets. De minister van OCW heeft de IEP Eindtoets toegelaten als eindtoets voor de basisschool. De IEP geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind van de leerkracht krijgt. Lees meer informatie over het schooladvies van de leerkracht.

Wat meet de IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat jouw kind beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.

De IEP voelt helemaal niet als toets
Wouter Kuilder (11 jr.)

Afname IEP Eindtoets

“De IEP voelt niet als een toets” Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart ieder kind een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Kinderen schrijven in de fris vormgegeven boekjes, wat de toets erg overzichtelijk maakt. Alles om te zorgen voor een zo prettig mogelijke toetservaring. Wij krijgen zelfs terug dat de toets helemaal niet als toets voelt!

Wanneer wordt de IEP Eindtoets afgenomen?
De IEP Eindtoets vindt plaats op twee vastgestelde dagen tussen 15 april en 15 mei 2023, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken worden. Op beide dagdelen werken de kinderen aan taal- en rekenopgaven. Als een kind ziek is of door omstandigheden niet aanwezig is, kan de IEP Eindtoets op een later moment gemaakt worden. Het inhaalmoment van de IEP Eindtoets kan door de school zelf gepland worden op een ander tijdstip, mits dit binnen de officiële afnamedata valt (15 april – 15 mei). Overleg met de school als er sprake is van deze situatie.

Rapportage IEP Eindtoets

De basisschool van jouw kind ontvangt de rapportages. De resultaten van de IEP Eindtoets zijn vier weken na de afname beschikbaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met de basisschool. Klik op de afbeelding hiernaast om de leerlingrapportage te bekijken. Via onderstaande groene knop kun je de leeswijzer inzien.