Menu

Voor ouders

Wie wij zijn

Wij zijn IEP. IEP maakt een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs. Dit doen wij met toetsen in groep 3 t/m 8 en observaties in groep 1 en 2. Wij geloven dat een kind meer is dan taal en rekenen. Daarom kijken we met de toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen: hoofd, hart en handen.

In groep 1 en 2 maken de kinderen geen toetsen. Daar observeren de leerkrachten de kinderen op de ontwikkeling van taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek. Ook hier kijken we dus naar hoofd, hart en handen.

Kinderen ontwikkelen zich iedere dag, en elk kind volgt daarin zijn eigen pad en tempo. Het IEP Leerlingvolgsysteem legt de focus op groei, niet op prestatie. En belangrijk: we vergelijken jouw kind niet met zijn klasgenootjes. Het gaat immers om de individuele ontwikkeling van jouw kind! Alle toets- en meetinstrumenten van IEP sluiten aan bij de wereld van het kind. Zo motiveren we leerlingen om lekker aan de slag te gaan en, zonder druk, te laten zien wat ze al beheersen.

Wat is een leerlingvolgsysteem?
Basisscholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS laat de leerkracht zien hoe een leerling, of een groep leerlingen, zich ontwikkelt. Heeft jouw kind de lesstof goed opgepakt? Is hij of zij gegroeid? Welke lesstof moet de leerkracht de komende periode (extra) aanbieden? Daar geeft het IEP LVS inzicht in.

Niet te vergelijken

In tegenstelling tot andere leerlingvolgystemen kiest IEP ervoor om kinderen niet met elkaar te vergelijken. We richten ons op groei: het rapport laat heel duidelijk zien op welk vlak jouw kind iets heeft geleerd tijdens de afgelopen periode. Kinderen begrijpen de grafieken en leergroeimeters van IEP ook goed. Dat motiveert, zorgt dat ze meer betrokken zijn en het geeft vertrouwen.

Gericht werken aan leerdoelen
De overheid heeft bepaald welke kennis en vaardigheden een kind moet leren op school, om straks verder te kunnen op het voortgezet onderwijs en in de maatschappij. Daarvoor bestaan leerdoelen. IEP heeft die leerdoelen opgedeeld in behapbare stukjes die we kunnen toetsen. Zo laat het IEP LVS duidelijk zien of jouw kind op koers ligt om de leerdoelen te halen. De leerkracht kan vervolgens zien welke onderdelen extra aandacht nodig hebben en welke juist al goed gaan. Op die manier helpt het IEP LVS de school om jouw kind te geven wat het nodig heeft.

Een compleet beeld van je kind
Een kind is meer dan taal en rekenen. Doorzettingsvermogen, empathie, vindingrijkheid en motivatie doen er óók toe. Net als de interactie met anderen, kunnen plannen of het omgaan met gevoelens. Daarom kijken we met het IEP LVS niet alleen naar taal en rekenen (hoofd), maar in groep 3 t/m 8 ook naar de sociaal- emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen (hart en handen). In groep 1 en 2 kijken we naast taal en rekenen naar de sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek. Dat geeft een compleet beeld van je kind.

Kenmerken van het IEP LVS

De leerkracht kan zelf bepalen wanneer de toetsen van het IEP LVS worden afgenomen. Ook een pauze van de toets is geen probleem: je kind gaat later gewoon weer verder met de toets. Het IEP LVS is een digitaal systeem, zodat leerkrachten direct aan de slag kunnen met de resultaten.

Maar wat de toetsen van IEP vooral zo prettig maakt, is dat ze heel kindvriendelijk zijn. Daarmee halen we de druk van toetsen af en kan je kind echt laten zien wat hij of zij al beheerst.

• De teksten en vragen passen bij de belevingswereld van het kind. Zo zijn ze leuker om te maken.
• De vormgeving van de toetsen is aantrekkelijk voor kinderen: met prettige kleuren, een overzichtelijke opbouw en passende afbeeldingen.
• De afname van een toets duurt niet zo lang.
• Bij rekenen meten we vooral met kale sommen, zodat taal geen struikelblok vormt.
• Kinderen kunnen audio- ondersteuning krijgen bij een toets. Ook zijn er vergrote versies van toetsen.
• De leerkracht kan per kind kiezen voor een papieren of digitale versie. Zo sluit de toets het beste aan op de behoefte van een kind.
• In groep 1 en 2 bepaalt de leerkracht welke doelen er geobserveerd worden. Zo wordt er alleen gekeken naar de SLO-doelen die ook in de klas aan bod gekomen zijn.

 

De talentenkaart

Bij IEP noemen we het rapport een Talentenkaart. De toetsresultaten zijn zo weergegeven dat kinderen heel goed begrijpen hoe ze gegroeid zijn, wat ze geleerd hebben en aan welke onderdelen ze nog moeten werken. Waarschijnlijk kan je kind het zelfs aan jou uitleggen! We gebruiken een grafiek en leergroeimeters voor de taal- en rekenresultaten. Handige spindiagrammen laten zien wat een kind zelf vindt van zijn leeraanpak, sociaal- emotionele ontwikkeling en creatief vermogen.

Wil je meer informatie over hoe je de IEP Talentenkaart van je kind kan lezen? We hebben  drie leeswijzers gemaakt: één voor groep 1 en 2, één voor groep 3 t/m 5 en één voor groep 6 t/m 8.

Wil je een informatiebrief over het IEP LVS ontvangen?  Vraag dit na bij de leerkracht.

Informatie IEP Doorstroomtoets (eindtoets)

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een doorstroomtoets te maken. Mogelijk ben je nog bekend met de term eindtoets. Vanaf schooljaar 2023-2024 gaat de naam eindtoets verder onder doorstroomtoets.

Scholen kiezen zelf welke doorstroomtoets ze afnemen, Bureau ICE maakt de IEP Doorstroomtoets. De minister van OCW heeft de IEP Doorstroomtoets toegelaten als doorstroomtoets voor de basisschool. 40% van de basisscholen werkt met IEP. De IEP geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind van de leerkracht krijgt. Lees meer informatie over het schooladvies van de leerkracht.

Wat meet de IEP Doorstroomtoets?
De IEP Doorstroomtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat jouw kind beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.

Mijn IEP Kanaal - IEP LVS

Afname IEP Doorstroomtoets

Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart ieder kind een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Kinderen schrijven in de fris vormgegeven boekjes, wat de toets erg overzichtelijk maakt. Alles om te zorgen voor een zo prettig mogelijke toetservaring. Wij krijgen zelfs terug dat de toets helemaal niet als toets voelt!

Wanneer wordt de IEP Doorstroomtoets afgenomen?
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken op 6 en 7 februari 2024 de papieren IEP Doorstroomtoets. Tussen 5 en 16 februari 2024 kunnen leerlingen de digitale IEP Doorstroomtoets maken.

De IEP Doorstroomtoets wordt op twee dagen afgenomen, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken worden. Op beide dagdelen werken de kinderen aan taal- en rekenopgaven. Als een kind ziek is of door omstandigheden niet aanwezig is, kan de IEP Doorstroomtoets op een later moment gemaakt worden. Het inhaalmoment van de IEP Doorstroomtoets kan door de school zelf gepland worden op een ander tijdstip, mits dit binnen de officiële afnamedata valt. Overleg met de school als er sprake is van deze situatie.

De IEP voelt helemaal niet als toets
Wouter Kuilder (11 jr.)

Rapportage IEP Doorstroomtoets

De basisschool van jouw kind ontvangt de rapportages. De resultaten van de IEP Doorstroomtoets zijn vier weken na de afname beschikbaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met de basisschool. Via onderstaande groene knop kun je de leeswijzer inzien.