Menu

TOA in het mbo

Mbo'ers dragen de maatschappij

Wij zijn trots op onze mbo-studenten. En dat is niet voor niks. Ze spelen namelijk een cruciale rol in onze samenleving. Nu en in de toekomst. Bij grote maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld in de energietransitie, de zorg en de woningbouw, is de mbo-student onmisbaar. Ons mbo-onderwijs blinkt uit in een ijzersterke combinatie van hoogwaardig vakspecialisme én algemene basisvorming. Iets om trots op te zijn en waar andere Europese landen met bewondering naar kijken. Daarom is het tijd om het mbo de erkenning en waardering te geven die het verdient. En te zorgen dat het een gelijkwaardige positie krijgt ten opzichte van de andere opleidingen in Nederland.

Taal- en rekenniveau onder druk

Maar er zijn ook zorgen. Het niveau van de taal- en rekenvaardigheden van mbo-studenten blijft namelijk achter. Een toenemend aantal studenten verlaat het mbo onvoldoende geletterd of gecijferd. En dat is een probleem, want een basisbeheersing van rekenen en de Nederlandse taal is cruciaal om goed te functioneren in onze samenleving. Een goed geschreven cv of het begrijpen van een bijsluiter maakt echt het verschil. En het cijfer voor rekenen telt inmiddels mee voor het diploma, zodat het rekenniveau in het mbo verbetert. Basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen zijn dus bepalend voor studenten om te groeien, hun talent te ontwikkelen en volledig tot bloei te komen in onze maatschappij.

Meer weten? Bekijk onze sessie ‘Taalniveau onder druk, wat nu?’.

Inzicht in groei met TOA

Een derde van de onderwijsinstellingen heeft bij uitstroom geen zicht op het taal- en rekenniveau van studenten, geeft de Inspectie van het Onderwijs aan. Terwijl taal- en rekendocenten er alles aan willen doen om het niveau van studenten te verbeteren. 

TOA biedt docenten inzicht in groei met een toetsplatform dat hen in staat stelt om inzicht in de voortgang van studenten te verkrijgen. Onze evaluatieroute vormt daarbij de basis; de studenten beginnen met een nulmeting en maken vervolgens voortgangstoetsen en het uiteindelijke examen. Hierdoor kan de docent op verschillende momenten in het schooljaar inzicht krijgen in het actuele niveau en de progressie van de studenten.

Meer weten? Bekijk onze sessie ‘De evaluatieroute en het nieuwe rekenen’.

Ondersteuning bij het gehele toetsings- en examineringsproces

Daarnaast dragen ons toetsplatform, onze trainingen en advies bij aan het ontzorgen van het gehele toetsings- en examineringsproces. Door onder andere examencommissieleden en assessoren te begeleiden, zorgen we ervoor dat de kwaliteit van toetsen en examens geborgd blijft.

Zo biedt TOA ondersteuning bij het verbeteren van het taal- en rekenniveau van mbo-studenten én behouden docenten grip op hun groei. Daardoor kunnen zij zich focussen op het vervullen van hun maatschappelijk rol, die bestaat uit het tot bloei laten komen van de unieke mbo-student die zo belangrijk is voor onze samenleving.

Meer weten over onze producten of diensten?