De evaluatieroute van TOA: zicht op ontwikkeling van basisvaardigheden door persoonlijke leerroutes

Wil jij weten waar je student staat? Wil je graag de voortgang van een student zien, zonder te vergelijken met een landelijk gemiddelde? Ben je op zoek naar een manier om, samen met de student, de basisvaardigheden te verhogen? De evaluatieroute van TOA is hierop het antwoord. Met de evaluatieroute maak je eenvoudig op basis van het startniveau en de ontwikkeling van de student een individueel plan op maat. Lees snel verder hoe je dit morgen nog kan inzetten in de klas.  

TOA-evaluatieroute

Wat is dan de evaluatieroute?  

TOA biedt met TOA-toetsen docenten en studenten inzicht in het actuele niveau en voortgang van de student door middel van de evaluatieroute. De studenten beginnen met een nulmeting en maken vervolgens voortgangstoetsen en het uiteindelijke examen. Afhankelijk van het startniveau en de ontwikkeling van de student kan een persoonlijke evaluatieroute opgesteld worden.  

De evaluatieroute is beschikbaar voor zowel taal als rekenen. Voor rekenen biedt TOA nog een extra voordeel: domeinexamens. Blijkt uit een voortgangstoets dat de student een rekendomein goed beheerst? Sluit het domein af met een examen. Dit biedt extra tijd voor de rekendomeinen waar nog oefening nodig is. Voor taal helpt een voortgangstoets om bijvoorbeeld erachter te komen dat de ene student nog wat meer aandacht nodig heeft op het onderdeel samenhang en de andere student juist op het onderdeel interpunctie.  

Kan je een rapportage maken van de evaluatieroute?  

Naast het afnemen van de toetsen, kan je in TOA-toetsplatform voor elke student uitslag- en adviesrapportages genereren. Een uitslagrapportage geeft kort en bondig overzicht hoe er gescoord is op afzonderlijke aspecten. Een adviesrapportage brengt visueel in beeld hoe de student scoort per aspect, en hoe zich dat verhoudt tot het uiteindelijke eindniveau. Daarnaast bieden we voor rekenen nog aparte rapportages waarin de beheersing van de verschillende domeinen inzichtelijk wordt. Deze rapportages vormen daardoor een uitgangspunt om je onderwijs op af te stemmen: waar leg ik accenten komende weken? Hierdoor kun je studenten ook meer zelfregie geven.  

Hoe raakt de student betrokken?  

De rapporten die je in TOA-toetsplatform genereert kun je ook bespreken met je studenten. Die krijgen daardoor meer inzicht in hun eigen ontwikkeling en meer regie daarover. Waar sta ik nu? Hoe ontwikkel ik mezelf? En wat moet ik nog doen om tot het gewenste eindniveau te komen? 

Hoe begin ik met de evaluatieroute?  

Docenten die gebruik maken van TOA-toetsplatform, kunnen er meteen mee aan de slag. We hebben een stappenplan voor Taal gemaakt waarin je precies kunt zien hoe het werkt. Het stappenplan voor Rekenen is in ontwikkeling.

Wil jij ook zicht op de ontwikkeling van basisvaardigheden door persoonlijke leerroutes? 

Als je gebruik maakt van het TOA-toetsplatform, kun je er meteen mee aan de slag! Heb je een vraag over de evaluatieroute?  Maak dan een afspraak met je TOA-adviseur. 

Reacties (2)

 1. Anouk Huffermann

  Hallo Ellen,
  Dat is een goede opmerking van je! We hebben de tekst aangepast, zodat het stappenplan voor Taal er nu wel in staat.
  Groet,
  Anouk, Bureau ICE

 2. Ellen van Saane

  Jullie schrijven:
  Hoe begin ik met de evaluatieroute?
  Docenten die gebruik maken van TOA-toetsplatform, kunnen er meteen mee aan de slag. We hebben een stappenplan gemaakt waarin je precies kunt zien hoe het werkt.

  Wat ik nou zo jammer vind, is dat jullie er geen hyperlink van hebben gemaakt óf vermelden wáár je dat stappenplan kunt vinden!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *