Menu

Samenwerkingspartners

IEP-trainingen — Goede start met het IEP LVS
Bij IEP volg je leerlingen op hun behaalde doelen voor taal en rekenen. Daarnaast volg je ze ook op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar ten opzichte van zichzelf. Deze andere en vooral brede kijk zorgt dat je het complete kind in kaart brengt. IEP ondersteunt jou en je team bij de opstart met het IEP Leerlingvolgsysteem, doormiddel van vier online trainingen: Goede start met het IEP LVS.

Samenwerkingspartners — School- en/of toetsvisie bepalen, de juiste keuze maken én de vertaling van resultaten naar de onderwijspraktijk
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat de andere manier van kijken vraagt om ‘omdenken’. Heb je hulp nodig bij het bepalen van jullie schoolvisie en/of toetsvisie? Of heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes? Daarbij kunnen onze samenwerkingspartners je helpen. De samenwerkingspartners zijn volledig op de hoogte van het IEP LVS en sluiten met hun visie goed aan bij IEP.

Als je gestart bent met IEP, krijg je wellicht nieuwe inzichten en kom je op vragen als; Hoe zorg ik ervoor dat mijn team op een ander manier naar resultaten gaat kijken? Wat betekenen de resultaten voor mijn aanpak in de praktijk? Hoe ga ik aan de slag met hart en handen in de praktijk? Met de vertaling van IEP naar je onderwijspraktijk helpen onze samenwerkingspartners jou ook verder.

Koppelingen — Resultaatuitwisseling met het IEP LVS
Op verzoek van scholen hebben we met een aantal partijen een koppeling met het IEP LVS gerealiseerd. Voor de volledigheid vind je deze partijen ook terug op deze pagina. Voor meer informatie over (meerwaarde van) de koppeling kun je terecht bij de betreffende partij.

Samenwerkingspartners

Motivatiemeesters ondersteunt scholen en besturen om een motiverend leer- en werkklimaat te creëren en behouden. Op het gebied van toetsing betekent dit een beweging van druk om te presteren naar de wil om te leren. Door deze beweging zijn betrokkenheid, inzet en eigenaarschap van leerling én leerkracht belangrijke uitkomsten van hun begeleidingstrajecten.

Meer informatie

Edux is onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die vindt dat iedereen van 0 tot 21 jaar de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn talenten te benutten. De kracht van Edux is aansluiten bij de klant en het leveren van maatwerk, vanuit een brede expertise. Zij stimuleren duurzame ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs, sturen op het versterken van kwaliteit en het creëren van verbinding.

Meer informatie

De Rolf groep helpt jou als professional om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door álle kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen. Daarbij geeft de Rolf groep advies over educatieve leermiddelen, die passen binnen de pedagogische visie van een school, toekomstplannen en budget.

Meer informatie

Colourwoods moedigt schoolleiders en leerkrachten aan om een leer- en leefomgeving te creëren waarin ruimte is voor nieuwsgierigheid en creativiteit, waar kunst – en cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van een breed palet aan vaardigheden en talenten van de kinderen. Ze bieden training- en adviestrajecten gericht op het stimuleren van het creatieve vermogen van docenten.

Meer informatie

IEP heeft een samenwerking met HiRO. HiRO is een lesmethode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: ieder kind in z’n kracht. Het helpt je om de resultaten van de hart- en handeninstrumenten van het IEP LVS te vertalen naar de onderwijspraktijk.

Meer informatie

Stichting CED-Groep werkt al zo’n 50 jaar samen met het onderwijs aan de beste kansen voor íeder kind. Dit doen we met producten en diensten die aansluiten op de verhoging van de resultaten. Bijvoorbeeld Opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D) is dé aanpak voor optimale ontwikkelingskansen. Een werkwijze waarmee je bewust, planmatig werkt aan een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over deze aanpak?

Meer informatie

Samen met scholen vorm en inhoud geven aan het best denkbare onderwijs. Maak kennis met verrassende concepten en manieren om het onderwijs van morgen concreet te maken. Met aandacht voor ‘aardig, vaardig en waardig’ onderwijs.

Meer informatie

Gelukskoffer werkt samen met IEP. Gelukskoffer is een sociaal-emotionele methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie,  inclusief burgerschap. De lessen zijn thematisch opgebouwd voor groep 1 t/m 8. De methode vergroot het zelfvertrouwen van de leerling en zorgt voor een veilige sfeer en plezier in de klas. Het is de basis om tot leren te komen.

Meer informatie

Melior Onderwijsadvies is sparringpartner en adviseur in het onderwijs en ondersteunt/adviseert de schoolbestuurder en de schoolleider om te werken aan kwaliteit van onderwijs en verbetering van de organisatie. Ze adviseren onderwijsbestuurders en schoolleiders vanuit het hart. Melior Onderwijs gaat voor Blijvend beter onderwijs. 

Meer informatie

1801 adviseert scholen over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Ze ondersteunen onderwijsprofessionals – onder wie leraren en docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders en bestuurders – bij alle vragen die met leren en onderwijs te maken hebben. 1801 brengt processen op gang en lost strategische vraagstukken op.

Meer informatie

Stichting Het ABC is een Advies- en Begeleidings- Centrum voor het onderwijs. En ondersteunt al ruim 50 jaar professionals in het voorschools-, primair- en voortgezet onderwijs. Pedagogisch medewerkers, leraren, IB’ers, schoolleiders en bestuurders helpen zij bij uiteenlopende onderwijsvraagstukken. Van taal, rekenen, lezen, gedrag en leiderschap tot leeruitdagingen als dyslexie, dyscalculie en (hoog)begaafdheid. Alle kinderen optimaal laten ontwikkelen, door scholen goed te laten functioneren. Dat is hun missie!

Meer informatie

Onderwijsontwikkeling en ondersteuning vraagt om dagelijkse betekenisvolle verbeteringen waarbij kwaliteit altijd voorop staat. Een uitdaging die we graag met jou aangaan. Wij ondersteunen door coaching, advisering, training, scholing en interim-management.

Meer informatie

Samenwerkingspartners - Specifiek gericht op leerjaar 1 en 2

Visieontwikkeling op het Jonge Kind. Topwijs begeleidt teams om een heldere visie op het jonge kind te formulieren. Naast het formuleren van de visie gaan we samen aan de slag om de concrete invulling van de visie te bepalen. Samen, praktisch en interactief!

Meer informatie

Jonge kinderen moeten krijgen waar zij recht op hebben en volgens mij is dat heel veel ruimte. Zowel de letterlijke ruimte binnen en buiten als ook de figuurlijke ruimte; de ruimte die je nodig hebt om op jouw tijd en tempo jezelf te leren kennen en te ontdekken waar je talenten liggen.
Het belang van het kind staat altijd centraal. Kleuterrevolutie geeft scholingen en lezingen rondom het creëren van een beredeneerd aanbod, het jonge kind ‘de basis op orde’, de verrijkte omgeving en spel en speldidactiek.

Meer informatie