LVS BES banner - NL
LVS BES banner - NL

Het project LVS BES

Het Ministerie van OCW schreef juni 2020 een aanbesteding uit voor het ontwikkelen van taaltoetsen voor Bonaire, St Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Bureau ICE en de Rolf groep wonnen samen die aanbesteding.

Het doel van project LVS BES is om leerkrachten en docenten inzicht te geven in het taalniveau van hun leerlingen voor Nederlands als Vreemde Taal, Engels en Papiamentu. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem (LVS) waarbij via een dashboard de voortgang wordt weergegeven. Met behulp van de rapportages op dat dashboard kan de leerkracht of docent extra aandacht besteden aan de onderdelen die de leerlingen op dat moment nog niet volledig beheersen op het gewenste niveau. De volgtoetsen worden afgenomen bij leerlingen in het basisonderwijs (vanaf groep 3) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Livegang

Per 1 maart 2024 zijn de toetsen voor NVT en Engels beschikbaar in het LVS BES platform voor afname door de scholen. Meer informatie hierover vindt u op deze webpagina:

Oproep: Leerkrachten po en taaldocenten vo die mee willen werken aan het normeren van de LVS BES-toetsen Papiamentu

Ben je leerkracht PO of taaldocent Papiamentu VO op Bonaire? Vind je het belangrijk dat leerlingen een passende toetsuitslag krijgen? Denk met ons mee! Je bent welkom bij het project LVS BES om een bijdrage te leveren aan de normering van de toetsen Papiamentu. Bekijk onze volledige oproep voor meer informatie.

LVS BES

Samenwerking Bureau ICE en de Rolf groep

Het project wordt uitgevoerd door Bureau ICE in samenwerking met de Rolf groep. Bureau ICE richt zich op het ontwikkelen van de volgtoetsen. De Rolf groep voert het implementatietraject uit. Zij trainen de scholen om te leren werken met de toetsen en het lezen en interpreteren van de toetsresultaten. Naast de uitvoering van het implementatietraject zullen de onderwijsadviseurs van de Rolf groep de leerkrachten en docenten om input vragen voor de toetsen. Bijvoorbeeld als het gaat om inhoud en context.

Bureau Ice en de Rolf Groep

Organisatie van het project

De Stuurgroep
Het project wordt onder verantwoordelijkheid van een Stuurgroep uitgevoerd. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers, de opdrachtnemer en leveranciers.

De Projectgroep
De projectgroep, bestaande uit verschillende werkgroepen, zorgt dat alles voorbereid, gemaakt en geïmplementeerd wordt. Het hele project staat onder de dagelijkse leiding van een programmamanager.

De Klankbordgroep
Het project zal worden ondersteund door een Klankbordgroep met inhoudelijk deskundigen.

De Bestuurlijk Overleggroep
De Bestuurlijk Overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle schoolbesturen.

De projectondersteuning
Een secretariaat en een financieel expert ondersteunen het project.

De werkgroepen
De Werkgroep Conceptontwikkeling/Voorbereiding zorgt ervoor dat alles klaarstaat om het project echt te kunnen starten. Daarnaast is er een Werkgroep BES, waarin leerkrachten/docenten vertegenwoordigd zijn,  die praktische informatie kunnen geven en die kunnen helpen bij het testen van de toetsen. Ook zijn er drie werkgroepen, voor elke taal een, die de toetsen ontwikkelen. Tot slot is er een werkgroep die zorgt voor de technische kant van het project en een werkgroep die de implementatie verzorgt als de toetsen klaar zijn.

Welke toetsen worden er gemaakt?

Voor alle drie de eilanden worden zo veel mogelijk dezelfde toetsen ontwikkeld, in ieder geval voor Nederlands en Engels. Deze toetsen zijn gebaseerd op het ERK (NVT en Engels) en het nog te ontwikkelen Referentiekader Papiamentu. Toetsen Papiamentu zijn uiteraard alleen bedoeld voor de scholen op Bonaire.

Gezien de verschillende posities van de drie talen op de verschillende eilanden is het moeilijk om precies te bepalen welke toetsen voor welke groep/klas ontwikkeld moeten worden. Daarom ontwikkelen wij de toetsen per ERK-niveau en niet per klas. Er zullen meerdere toetsen per taal per niveau gemaakt worden. Het idee is dat leerkrachten/docenten vanaf groep 3 twee keer per jaar alle vaardigheden per taal kunnen toetsen, voor zover dat relevant is. Leerlingen/studenten maken dus altijd een toets die past bij hun niveau.

Digitaal

De meeste toetsen worden digitaal gemaakt door de leerlingen. Soms worden toetsen op papier gemaakt. Denk hierbij aan schrijftoetsen of leestoetsen. Daarvoor worden printbare teksten of opdrachten klaargezet. De meeste toetsen kunnen automatisch nagekeken worden. De resultaten zijn dan direct zichtbaar in de rapportages op het dashboard. Leerkrachten en docenten hebben 24/7 toegang tot de rapportages. Die rapportages kunnen ook uitgewisseld worden met het bestaande Leerling Administratie Systeem. Ze kunnen ook weergegeven worden in Excel of PDF. De toetsen kunnen op de meest gangbare devices gemaakt worden. Uiteraard voldoet de digitale omgeving aan alle privacyeisen.

Planning van het project

Voor de drie verschillende talen wordt op eenzelfde manier gewerkt aan de toetsontwikkeling. Maar wel op verschillende momenten. In het schema hieronder ziet u hoe de planning van de verschillende fasen per taal eruitziet.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: LVSBES@bureau-ice.nl