LVS BES banner - NL
LVS BES banner - NL

Afname LVS BES

Op deze pagina vindt u informatie benodigd voor de afname van de toetsen van het LVS BES (leerlingvolgsysteem voor leerlingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor de talen Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en Engels.

Begeleiding bij voorbereiding en afname

We kunnen de scholen begeleiden bij de voorbereiding en afname van de toetsen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons projectsecretariaat via helpdesk.lvsbes@derolfgroep.nl.

Inplannen afname toetsen

Het is belangrijk dat u op uw school inplant wanneer welke toetsen worden afgenomen. De digitale toetsen Lezen en Luisteren neemt u klassikaal af. De papieren toets Schrijven wordt ook klassikaal afgenomen. De toets Spreken wordt individueel afgenomen (docent met leerling).

Voorbeeldafname LVS BES (Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken1) per taal2 

Dag 1 Dag 2
1 lesuur voor Lezen 1 lesuur voor Luisteren
1 lesuur voor Schrijven

 

1 De spreektoetsen worden individueel afgenomen. Daarom raden wij aan om deze toetsen te verspreiden over een langere periode/meerdere lesuren.

2 Als een leerling voor meer dan één taal een toets moet maken, dan kunt u de toetsen over meer dan twee dagen verspreiden.

Alle informatie over de af te nemen toetsen vindt u in de Afnamehandleiding.

Voorbereiden op de afname

Wij raden u aan om, in de week voorafgaand aan de afname van de toetsen, samen met uw leerlingen de voorbeeldtoetsen klassikaal te bekijken. Uw leerlingen kunnen deze voorbeeldtoetsen ook zelf maken. De voorbeeldtoetsen bestaan uit een beperkt aantal vragen zodat uw leerlingen alvast kunnen wennen aan de vraagstelling en de manier van antwoorden.

Voor NVT en Engels zijn er voorbeeldtoetsen voor de ERK-niveaus PreA1-A1 en A2-B1: digitaal voor Lezen en Luisteren, op papier voor Schrijven en Spreken. In deze voorbeeldtoetsen zijn twee niveaus samengenomen, maar de ‘echte’ toetsen beslaan steeds één niveau.

Laat uw leerlingen een voorbeeldtoets maken die aansluit bij het niveau dat u wilt toetsen.

De benodigde Tekstboekjes Lezen, Toetsboekjes Schrijven en Toetsboekjes Spreken vindt u in het digitale LVS BES toetsplatform.

Geheimhouding

Let op! Het materiaal van LVS BES mag niet openbaar gemaakt worden. Dit geldt zowel voorafgaand als na de afname. Leerlingen mogen de toetsboekjes niet naar huis meenemen.