Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

VNT2

Het VNT2 (Voortgangsinstrument NT2)

Als je eenmaal met de intake een passend individueel leertraject voor de NT2-leerder hebt bepaald, is het van belang de ontwikkelingen van de cursist in kaart te brengen. Zo kun je zien of de cursist op de goede weg is om zijn of haar doel te bereiken en hem of haar bij te sturen. Het VNT2 kun je ook inzetten om het eindniveau van de cursist te meten. De toetsen van het VNT2 kun je inzetten als vervolg op het INT2, maar ook als voortgangsmeting in de aansluiting op het inburgeringsexamen. Met deze toetsen meet je op welk taalniveau de cursist zich bevindt gedurende het leertraject. De taalniveaus zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK), net als het inburgeringsexamen en het Staatsexamen Nt2. In het VNT2 komen de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken in aparte toetsen aan bod.

De vaardigheden en niveaus

Voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken/gesprekken zijn per vaardigheid zes toetsen beschikbaar:

 • twee op A1,
 • twee op A2
 • twee op B1.

Daarnaast zijn er vier toetsen beschikbaar om spreken en gesprekken als aparte vaardigheid te toetsen:

 • per vaardigheid twee toetsen voor A2
 • per vaardigheid twee toetsen voor B1.

De inhoud van de toetsen sluit aan op de deelvaardigheden uit het ERK.

Lezen

Voor lezen zijn dat:

 • correspondentie lezen,
 • oriënterend lezen,
 • lezen om informatie op te doen
 • instructies lezen.

Luisteren

Bij luisteren zijn dat:

 • gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan,
 • luisteren als lid van een live publiek,
 • luisteren naar aankondigingen
 • instructies en luisteren naar tv-, video- en geluidsopnames.

De luistertoetsen bevatten zowel audio- als videofragmenten, net zoals bij het inburgeringsexamen Luisteren.

Schrijven

De schrijftoetsen bestaan uit de volgende deelvaardigheden:

 • correspondentie,
 • aantekeningen/berichten/formulieren,
 • verslagen en rapporten
 • vrij schrijven.

Spreken en gesprekken

Bij spreken en gesprekken bestaan de toetsen uit een gespreksleidraad. De toetsen spreken bevatten elk drie spreektaken. Per spreektoets is er een boekje voor de kandidaat en een boekje met instructie en aanwijzingen voor de toetsafnemer.

Beoordelingsmodel

Voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken is een beoordelingsmodel beschikbaar.

Open het bestelformulier voor VNT2

Het VNT2 bestaat uit een pakket voor de toetsleider met een handleiding en materiaal voor de toetsafname. Het materiaal voor de cursist bestaat uit losse toetsboekjes die apart te bestellen zijn. Alle resultaten zijn te verwerken in een handzaam dossier waarin je ook het advies kunt vastleggen.