Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

TINA

De TINA (Toolkit Intake NT2 Alfabetisering)

Met het INT2 kun je vaststellen of en cursist al dan niet gealfabetiseerd is. Voor hen die nog moeten alfabetiseren is het vervolgens handig om vast te stellen in welke fase van alfabetisering de cursist is. Is hij of zij een absolute beginner? Of beheerst hij of zij al (veel) elementen die horen bij alfabetisering? Tijdens dit traject is het met TINA mogelijk om te kijken hoe de alfabetisering vordert. TINA kun je ook inzetten om het eindniveau van de cursist te meten.

Welke toetsen bevat de TINA?

Met de TINA kun je vaststellen in welke fase van het alfabetiseringsproces de cursist zich bevindt en kun je dit proces monitoren. De toets meet de technische en functionele lees- en schrijfvaardigheid van de cursist en ook de onderliggende auditieve vaardigheden. Zo kan het algemene alfabetiseringsniveau worden vastgesteld. De toetsen zijn gekoppeld aan het Raamwerk Alfabetisering NT2.

Tempo Lezen
De TINA begint met de afname van de toets ‘Tempo Lezen’. Deze toets meet de mate van vloeiendheid in het (technisch) lezen. Wellicht is deze toets al met het INT2 afgenomen. Het kan zijn dat je dit toetsonderdeel opnieuw wilt afnemen, bijvoorbeeld omdat er al enige tijd is verstreken sinds de afname van het INT2. Of omdat je een eigen observatie van dit onderdeel wilt hebben. Daarom zit in de TINA een nieuwe versie van deze toets. De toets ‘Tempo Lezen’ bepaalt niet alleen of een cursist naar een alfabetiseringstraject moet, maar ook welke vervolgtoetsen van de TINA je moet inzetten.

Lezen, schrijven en luisteren
De toetsboekjes Alfa A, Alfa B en Alfa C bevatten opdrachten voor technisch en functioneel lezen en schrijven en voor auditieve vaardigheden. De opdrachten sluiten aan op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Als een cursist niveau C beheerst, is hij of zij voldoende gealfabetiseerd om aan een regulier traject te beginnen.

Open het bestelformulier voor TINA

De TINA bestaat uit een pakket voor de toetsleider met een handleiding en materiaal voor de toetsafname. Het materiaal voor de cursist bestaat uit losse toetsboekjes die apart te bestellen zijn.