Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

INT2

Het INT2 (Intake-instrument NT2)

Elke NT2-cursist brengt zijn eigen verhaal mee en zijn eigen talenten. Elke cursist heeft dus andere behoeften gedurende zijn of haar leertraject. Een passend traject baseer je onder andere op het startniveau van de taalvaardigheid van uw cursist. Ook de leerbaarheid, motivatie en praktische omstandigheden zijn belangrijke factoren voor het succesvol volgen van een leertraject op maat.

Het INT2 bevat instrumenten om deze informatie op efficiënte wijze te achterhalen, zodat je de NT2-leerders een zo passend mogelijk traject aan kunt bieden en het leertraject voor hen zo effectief mogelijk maakt. Het INT2 is een papieren toetspakket waarmee je een volledig beeld van het startniveau van de NT2-cursist krijgt.

 

Welke toetsen bevat het INT2?

Gespreksleidraad
Om te beginnen voer je met de gespreksleidraad een één-op-één-gesprek met de cursist over zijn of haar achtergrond, (vrijwilligers)werk, ervaring, opleiding en ambities. Aan de hand van deze leidraad bepaal je het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid van de cursist. Ook persoonlijke omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het volgen van een traject, kun je met de leidraad aan de orde laten komen. Zo heb je naast het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid óók een beeld van het persoonlijke profiel van de cursist.

Tempo Lezen
Als tweede stap neem je de toets ‘Tempo Lezen’ af. Deze toets meet hoe vloeiend de NT2-leerder leest en bepaalt of de cursist vervolgens de Leerbaarheidstoets voor analfabeten of voor gealfabetiseerden gaat maken. Vanaf hier wordt het instrument dus flexibel, want de toetsresultaten bepalen welke vervolgtoetsen de cursist krijgt voorgelegd.

Leerbaarheid
Is de taalleerder snel of langzaam lerend? Met de toets Leerbaarheid Alfabetisering NT2 of de toets Leerbaarheid NT2 krijg je hier een indicatie van. De toetsen zijn gericht op een aantal onderliggende vaardigheden die het leren van een taal vergemakkelijken. Dit geeft informatie over de snelheid waarmee de cursist een taal zal kunnen leren. Daardoor weet je welk traject het beste past bij de cursist: een langzaam of snel taalvaardigheidstraject of iets daartussenin.

Taalvaardigheidsschatter
Als uit de toets ‘Tempo Lezen’ blijkt dat een cursist (voldoende) gealfabetiseerd is, kun je optioneel de Taalvaardigheidschatter afnemen. De Taalvaardigheidschatter gebruik je om te bepalen welke lees- en schrijftoets uit het INT2 de cursist voorgelegd moet krijgen: de lees- en schrijftoets op niveau A1-A2 of die op niveau A2-B1. De leestoetsen bestaan uit teksten met meerkeuzevragen. De schrijftoetsen zijn schrijfopdrachten met vragen die betrekking hebben op de cursist zelf.

TINA
Als uit de toets ‘Tempo Lezen’ blijkt dat een cursist niet voldoende gealfabetiseerd is, kun je de Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA) inzetten. Dit is een instrument speciaal voor uw niet-gealfabetiseerde cursisten.

Open het bestelformulier voor INT2

Het INT2 bestaat uit een pakket voor de toetsleider met een handleiding en materiaal voor de toetsafname. Het materiaal voor de cursist bestaat uit losse toetsboekjes die apart te bestellen zijn. Alle resultaten zijn te verwerken in een handzaam dossier waarin je ook het advies kunt vastleggen.