Contact
IEP referentie scholen
IEP referentiescholen
Aanmelden IEP LVS

IEP Leerlingvolgsysteem referentiescholen

Wat vinden de IEP-scholen?

Inmiddels maken ruim 400 scholen gebruik van het IEP LVS. Regelmatig vragen wij naar hun IEP-ervaringen. Het is voor ons uiteraard fijn om te zien dat leerlingen en scholen de IEP als prettig ervaren, maar het geeft ons ook altijd goede inzichten en tips om het ieder jaar nóg beter te doen.