Menu
Andere scholen over ons - IEP LVS
IEP LVS - Andere scholen over ons

IEP Leerlingvolgsysteem referentiescholen

Wat vinden de IEP-scholen?

Inmiddels maken ruim 1800 scholen gebruik van het IEP LVS. Regelmatig vragen wij naar hun IEP-ervaringen. Het is voor ons uiteraard fijn om te zien dat leerlingen en scholen de IEP als prettig ervaren, maar het geeft ons ook altijd goede inzichten en tips om het ieder jaar nóg beter te doen.