Menu

Bestelformulier IEP LVS

Informatie IEP LVS

Wat leuk dat je aan de slag gaat met het IEP LVS! Je kiest zelf in welke groepen je het IEP LVS gaat inzetten.
Je beschikt in iedere groep standaard over alle toetsen en instrumenten.

Prijzen IEP LVS

Het IEP Leerlingvolgsysteem bevat het complete hoofd, hart en handenpakket. Je krijgt:

 • de beschikking over alle toetsen (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen);
 • onbeperkt aantal gebruikersaccounts;
 • leerlingrapportages;
 • talentenkaart voor de leerling, inclusief leeswijzer voor ouders;
 • groepsrapportages;
 • schoolrapportages, inclusief trendanalyse;
 • handleidingen inclusief video’s;
 • stappenplan om je toetsresultaten te analyseren en te vertalen naar de klas;
 • starttraining voor het hele team, inclusief informatie voor ouders;
 • koppeling met ParnasSys, ESIS en dotcomschool;
 • bovenschoolse IEP module voor bestuurders, inclusief resultaten IEP Eindtoets.

De licentieprijs wordt berekend op basis van het totaal aantal leerlingen op teldatum 1 oktober van het vorige schooljaar. Daarna wordt er gekeken naar welke groepen gebruik maken van het IEP LVS.

De factuur wordt aan de start van het nieuwe schooljaar verstuurd.

Dit formulier kun je ook gebruiken om te berekenen wat de kosten voor jullie zouden zijn.

Tabel leerlingprijzen IEP Leerlingvolgysteem (LVS) - Bureau ICE

 

 

 

 

*Prijzen zijn exclusief BTW.

Bestelformulier IEP LVS