Contact
Hart handen instrumenten JIJ!
Hart handen instrumenten JIJ!
Webinar op 28 mei

JIJ! Hart-handen instrumenten

Brugklassers, pubers, jongeren; Soms zou je wel even een kijkje in hun hoofd willen nemen. Wat gaat er in hun om en hoe zien ze zichzelf? Op jouw vakgebied weet je hoe je ze moet bijsturen, ook al is dat nu op afstand wel een uitdaging. Maar hoe vorm je in deze tijd een compleet beeld van je leerlingen, zodat je weet waarbij je ze buiten hun schoolvakken om kunt begeleiden? Elke leerling is daarbij anders. Om je hierbij te helpen introduceren we de JIJ! Hart-handen instrumenten die je nu tot 1 juli gratis kunt proberen.

Completer beeld van je leerling: hoofd - hart - handen

Met de toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) kun je je leerlingen volgen op het gebied van de schoolvakken (hoofd). Maar een leerling is natuurlijk meer dan dat. Om je te helpen snel een completer beeld te vormen van je leerlingen biedt het JIJ! LVS nu ook meetinstrumenten op het sociaal-emotionele (hart) en executieve (handen) vlak. Het zijn digitale zelfevaluaties die het beeld dat de leerling van zichzelf heeft op deze vlakken inzichtelijk maken. Met de resultaten heb je waardevolle aanknopingspunten voor een mentorgesprek.

Uitgangspunten:

    Digitale zelfevaluatie af te nemen binnen een lesuur, ook vanuit huis
    Elk antwoord is goed, sociaal wenselijk antwoorden wordt ondervangen
    Handig resultatenoverzicht per instrument

Instrument: Creatief vermogen

In een snel veranderende maatschappij is creatief vermogen een 21e-eeuwse vaardigheid die van belang is bij het omgaan met die veranderingen en ontwikkelingen. Het creatief vermogen meten we met een meetinstrument dat door TNO is ontwikkeld. De leerlingen geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre de stellingen bij hen passen. Zo brengt dit instrument eigenschappen als nieuwsgierigheid, interacteren met anderen en vindingrijkheid in kaart.

Aspecten die terugkomen in de resultaten
Trots op je werk   Nieuwsgierig   Vindingrijk   Volhardend
Anders durven zijn   Interacterend met anderen   Outputgericht

Meetinstrument creatief vermogen

Instrument: Leeraanpak

Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. Het instrument Leeraanpak brengt deze kenmerken in kaart.

Aspecten die terugkomen in de resultaten
Doorzettingsvermogen   Organiserend vermogen   Plannen   Prestatiemotivatie

JIJ! Hart-handen meetinstrument Leeraanpak

Instrument: Sociale context

De sociale omgeving van een leerling is van invloed op het schoolse functioneren. Het instrument Sociale context brengt in kaart in hoeverre de sociale omgeving van de leerling belemmerend of bevorderend is voor het verloop van de schoolcarrière.

Aspecten die terugkomen in de resultaten
Leerplek thuis   Ouders/verzorgers   Vrienden

JIJ! Hart-handen meetinstrument Sociale context

Resultaten en rapportages

De hart-handen instrumenten zijn bedoeld als hulpmiddel om op een eenvoudige en snelle manier een completer beeld van een leerling te krijgen. Hierbij staat de ontwikkeling en niet de beoordeling van de competenties centraal. Samen met jouw eigen beeld van een leerling, kunnen de resultaten aan de basis staan van een mentorgesprek. Op welke aspecten zou de leerling zich bijvoorbeeld nog verder kunnen ontwikkelen en welke ondersteuning is daarbij nodig?

Omdat je de instrumenten digitaal laat afnemen, heb je als docent direct inzicht in de resultaten. Hiernaast zie je een voorbeeld van een spindiagram als onderdeel van de rapportage van Creatief vermogen.

Hart-handen-instrumenten gratis proberen?

Heb je al toegang tot het JIJ! LVS? Dan vind je de instrumenten in de Toetslijst onder de namen: Creatief vermogen, Leeraanpak en Sociale context. Je kunt ze tot 1 juli 2020 gratis proberen. Heb je nog geen toegang? Vraag hieronder een hart-handen proefaccount aan.