Het Eijkhagen College over werken met het JIJ! Leerlingvolgsysteem

Ervaring JIJ! Leerlingvolgsysteem

Met de wens om in de brugklassen een goede nulmeting voor Nederlands af te nemen, introduceerde het Eijkhagen College in Landgraaf dit schooljaar het JIJ! Leerlingvolgsysteem op school. De school is onderdeel van de Limburgse koepel SVOPL waar in totaal negen scholen onder vallen. Om de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs goed te besteden, heeft de koepel een aantal aandachtspunten benoemd waar de scholen gerichte acties aan ophangen. Een van die punten is de Nederlandse taal. Ik spreek sectordirecteur vmbo-t en havo Margret Hacking om te vragen hoe het gaat na het afnemen van de nulmeting.

“Wij zitten in een deel van het land waar taal aandacht behoeft. Als je daarmee aan de slag gaat, moet je een startpunt hebben waar je vanuit kunt gaan. Daarom wilden we graag een nulmeting doen voor alle scholen. Bij onze vergelijking van verschillende instrumenten kwamen we erachter dat je met het JIJ! LVS naast de hoofd-toetsen voor taal en rekenen ook hart en handen-toetsen af kon nemen. Omdat de executieve functies ook een van onze aandachtspunten zijn, gaf dat de doorslag om te kiezen voor de JIJ! toetsen. Vooral ook omdat er binnen JIJ! een dashboard is waar leerlingen zelf hun resultaten op kunnen bekijken. Zo hoef je geen uitslagen meer te kopiëren en mee te geven. Vervolgens hebben we met de verschillende scholen afgesproken dat we in elk geval met de brugklassen zouden beginnen. We wilden voor de herfstvakantie de toetsen voor taal afnemen. Per locatie was er de mogelijkheid om daarnaast nog de rekentoetsen of andere toetsen in te plannen.” 

“We zijn begonnen met drie onderdelen van Nederlands: lezen, taalverzorging en woordenschat. Aan het eind van het schooljaar willen we een vervolgmeting inplannen en het idee is om in het tweede jaar nog een toets af te nemen. In december is de nulmeting breed besproken in de stichting: zowel op bestuursniveau als op de scholen die de toetsen hebben afgenomen. De volgende stap is het inzetten op begeleiding bij achterstanden. Hierin zijn we nog zoekende.” 

Margret vertelt dat de aanpak per locatie of school verschilt. Bij de ene locatie proberen secties de onderwerpen die aandacht nodig hebben te integreren in de bestaande lessen. Bij het Eijkhagen College zijn er speciale banduren die ruimte bieden voor extra ondersteuning. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande materialen en methodes, zoals VO-content en de methode Nieuw Nederlands. Er is ook een locatie die het remediërende programma Numo heeft aangeschaft.  

“Door deze verschillende aanpakken, is nu het idee ontstaan om met collega’s een bovenschools programma te ontwikkelen gericht op de JIJ! toetsen voor taal”, vertelt Margret. “Hiermee kun je na het afnemen van de toetsen bij specifieke tekorten bepalen wat je kunt gaan doen aan de hand van methodes of materialen die er al zijn binnen onze scholen. We willen dus kijken wat we al aan mogelijkheden hebben, zodat je niet allerlei extra zaken hoeft aan te schaffen om zodoende een duurzaam programma te ontwikkelen.”

 

Denk nou alvast eens na wat je gaat doen met die uitslagen en wie je daarbij wilt betrekken.

Margret Hacking, Eijkhagen College Landgraaf

 

Hoe vonden de docenten het om deze nulmeting af te nemen? 

“Het afnemen van de toetsen is heel goed te doen voor collega’s en voor leerlingen. Je moet even de moeite nemen om de informatie door te lezen en een goede instructie te geven. Maar het werkte perfect allemaal. Wij hebben allereerst de mentoren toegang gegeven tot het LVS. Toevallig is een aantal mentoren ook vakdocent Nederlands, dus dan komt het ook bij de vakgroep terecht. De samenwerking met de vakgroep is nog wel een aandachtspunt voor ons. Ik zou als de uitslag bekend is graag met de mentoren en met de docenten Nederlands samen gaan zitten en even naar die resultaten kijken. Dus dit is wat we hebben gedaan, dit is waar we staan en hier willen we de leerlingen hebben aan het eind van het jaar. En, dan bespreken wat we gaan doen om daar te komen. Voor die samenwerking had ik toch wat meer aandacht moeten hebben. Dat is dus iets wat ik scholen die hieraan beginnen zou aanbevelen. Denk nou alvast eens na wat je gaat doen met die uitslagen en wie je daarbij wilt betrekken en op welke manier.” 

“Wat ik in het vervolg ook anders wil doen is het versturen van de brief om ouders te informeren. Wij ontvingen die vanuit Bureau ICE, hebben er iets aan aangepast, maar deze pas in maart verstuurd, terwijl de toetsen rond de herfstvakantie zijn afgenomen. Omdat we hier en daar wat vertraging hadden opgelopen, konden we niet goed verder in onze gemeenschappelijke stappen. Daarom kwam die brief naar mijn smaak veel te laat bij ouders. Dat zou ik graag op hetzelfde moment doen voor alle scholen, maar wel eerder.” 

“Ik ben tevreden over hoe de start verlopen is. Het enige waar ik moeite mee heb gehad, is het vrijgeven van de resultaten in het LVS. Dat heeft iemand bij Bureau ICE voor ons gedaan. Ik vind het persoonlijke contact heel fijn. Er wordt geluisterd naar feedback en gekeken naar een oplossing. Is die er niet direct, dan krijg ik ook gewoon een eerlijk antwoord. Dat vind ik prettig werken.”

 

Wanneer gaan jullie de vervolgmeting afnemen? 

“In mei of juni.”

 

We wensen jullie succes met de voorbereidingen en hopen dat de leerlingen een mooie groei kunnen laten zien.  

“Ja, onderwijs moet toch uiteindelijk altijd wat opleveren.” 

 


 

Kennismaken met het JIJ! LVS? Vraag een demo-account aan!

JIJ! biedt een uitgebreid leerlingvolgsysteem met zo’n 500 toetsen, schoolexamens en zelfevaluaties. Deze toetsen zijn geschikt voor een goede nulmeting of voortgangsmeting en zijn eenvoudig digitaal af te nemen. Je hebt direct inzicht in de resultaten van je leerlingen en kunt die ook met hen delen. Vraag een gratis demo-account aan en bekijk de mogelijkheden van het JIJ! LVS.

Meer over JIJ!
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *