Een warme overdracht vanuit de internationale schakelklas

Interview Schakelcollege Tilburg

Het Schakelcollege in Tilburg is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. We spraken Manouk Beerens, intake- en toetscoördinator, over het afronden van het schooljaar en een warme overdracht naar het voortgezet onderwijs.

“Het is extreem druk nu aan het einde van het schooljaar. Door de coronaperiode duurt het echt langer voor je zicht krijgt op waar een leerling staat. Om die reden zijn we nu ook nog druk bezig met de JIJ!-toetsen. Wat ons op toetsgebied bezighoudt, is hoe je objectief ziet wanneer een leerling eraan toe is om een bepaald niveau te gaan behalen. Wij willen leerlingen alleen toetsen als ze eraan toe zijn. Om dat juiste moment voor elke leerling te bepalen is een flinke uitdaging met zo’n 300 leerlingen.”

Hoe zorgen jullie voor een warme overdracht vanuit de schakelklas?
“Er is bij ons een uitstroomwerkgroep die leerlingen zo’n één tot twee jaar volgt als ze bij ons vandaan komen. Aan de hand van het LOWAN-advies voor uitstroom plaatsen we samen met scholen uit de regio leerlingen op het reguliere voortgezet onderwijs of mbo. We zorgen voor een warme overdracht door bij plaatsing een dossier te bespreken met daarin onder meer de JIJ!-resultaten en de voortgangsrapportage. Er zijn vervolgens evaluatiemomenten om te kijken wat de stand van zaken is rond de geplaatste leerlingen van het Schakelcollege. Je weet dan uiteindelijk met hoeveel leerlingen het goed gaat en hoeveel leerlingen er uitvallen. Wat ik goed vind is dat er in onze regio energie, tijd en geld is gestoken in NT2-specialisatie op de scholen waar onze leerlingen naartoe uitstromen. Zo worden ze goed begeleid op hun nieuwe school.”

Wat zijn jullie plannen voor komend schooljaar?
“Onze docenten hebben veel tijd gestopt in het analyseren van de leestoetsen A1 en A2. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen, maar wij werken natuurlijk wel met een specifieke methode. Als een leerling een bepaald woord in een toets niet kent, waar beoordeel je dan op? We kijken dus naar de aansluiting van onze lesstof en naar wat we precies toetsen. Aan deze analyses willen we komend jaar nog meer aandacht besteden. Daarnaast hebben wij een grote flexibele schil waardoor er relatief veel nieuwe docenten zijn. Het beoordelen van schrijf- en spreektoetsen blijft altijd subjectief. We moeten bepalen hoe we daar mee omgaan.

Maar nu eerst vakantie, bijna …
“Wij volgen de vakanties van het reguliere onderwijs. We hebben wel een zomerschool in de eerste en laatste week van de vakantie. Leerlingen mogen daar een week aan deelnemen. We organiseren vooral veel externe activiteiten. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Madurodam, we doen een speurtocht, maken een stadswandeling via een fotoroute of bekijken hier in Tilburg reptielen in dierenpark ‘De Oliemeulen’. Er is altijd een leerplan aan de activiteiten gekoppeld, maar het is vooral ook een feestje om daar naartoe te mogen.”

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *