ISK De Toekomst: de leerling in beeld aan de hand van ontwikkelscores

Inge Hoogeslag, docent en mentor leerroute 2 en 3 op ISK De Toekomst, gebruikt het JIJ! LVS om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op gebied van Nederlands Lezen en Luisteren. Op ISK De Toekomst hebben ze een eigen vorm gevonden om deze ontwikkeling en de leerlijn visueel te maken. Zo wordt snel duidelijk of een leerling op de goede weg is, of dat er bijgestuurd moet worden. Inge vertelt ons over hun aanpak.

 

Op ISK De Toekomst houden jullie iedere leerling in beeld aan de hand van ontwikkelscores. Hoe is dit ontstaan, en hoe werkt dit in de praktijk?

Inge: ‘We zochten naar een manier om onze leerlingen te kunnen volgen op gebied van Lezen en Luisteren. Door te volgen, kunnen we tijdig bijsturen. We hebben per leerroute in kaart gebracht wat de streefdoelen zijn: wat is de ontwikkelscore die een leerling moet halen op een A1 of een A2 toets, om de eigen leerlijn te volgen tot aan het streefdoel? Onderwijskundig adviseur van JIJ! Stephanie Drenth heeft voor iedere uitstroomroute, voor zowel leerjaar 1 als leerjaar 2, een score gegeven. Wij hebben die scores weer gehalveerd, zodat we per halfjaar een tussendoel hebben. Een leerling kan vervolgens onder, op of boven de lijn zitten.’

 

Voorbeeld Leerlijn route 2 – ISK De Toekomst

 

“De ontwikkelscore geeft ons inzicht in of een leerling lekker op weg is, een tandje bij moet zetten of dat wij de inschatting niet goed hebben gemaakt en de uitstroom moeten bijstellen.”

 

Al deze data zetten jullie in een excel-sheet. Welke inzichten geeft dit jullie?

Inge: ‘We hebben van elke leerling een individueel beeld, elke leerling heeft bij ons ook een eigen toetsplan. In een overzicht zie je welke leerling als eerste getoetst moet worden. Een leerling komt bijvoorbeeld in november binnen en na een half jaar nemen we toets 1 af. Hoe uitgebreider de database is met resultaten van alle leerlingen, hoe beter je kunt zien hoe leerlingen binnen dezelfde leerroute gemiddeld scoren. De ontwikkelscore geeft ons inzicht in of een leerling lekker op weg is, een tandje bij moet zetten of dat wij de inschatting niet goed hebben gemaakt en de uitstroom moeten bijstellen. Voor de leerling zelf geeft het inzicht in ‘waar moet ik naartoe werken?’, ‘ik heb dit nu gehaald, wat is het volgende?’ We proberen de leerling steeds meer zelf de regie te geven. ‘Als ik straks naar MBO 2 wil, wat moet ik dan halen en wanneer?’ We maken voor onszelf inzichtelijk wat de tussenstappen zijn. En bij welke score we tevreden zijn en bij welke resultaten we juist meer in moeten zetten op de ontwikkeling van een bepaald aspect. Deze inzichten geven ons echt houvast.’

 

Hebben jullie ook zicht op wat er met de leerling gebeurt, nadat deze bij jullie uitgestroomd is?

Inge: ‘Ook na uitstroom blijven we leerlingen volgen. Dat is het grote voordeel van dat we ons in een kleine regio bevinden; we weten waar de leerlingen heengaan en hebben korte lijntjes. We houden dus bij wat er met ‘onze’ leerlingen gebeurt vanaf uitstroom. We zijn continu onze aanpak aan het checken: klopt het nog? Het geeft ons veel houvast om te weten hoe een leerling het ná het onderwijs op ISK De Toekomst doet. Sinds dit jaar zijn we structureel aan het monitoren. Hiervoor werken we samen met het samenwerkingsverband PasVOrm aangegaan. Iemand vanuit PasVOrm gaat alle scholen langs en bespreekt de leerlingen die afgelopen jaar bij ons zijn uitgestroomd. De vragen die we stellen is ‘was onze inschatting goed?’, ‘lukt het vervolgonderwijs voor de leerling, of niet?’ Aan de hand van die informatie kijken we of wij ons programma moeten bijstellen.’

 

Kunnen jullie dan ook nog iets doen, mocht een oud-leerling niet helemaal lekker op zijn plek komen na uitstroom?

Inge: ‘We gaan flexibel met uitgestroomde leerlingen om. Er is een leerling die nu weer bij mij in de klas zit omdat het maar niet lukte om een stageplek te vinden. Op die manier proberen we de leerling toch verder te laten komen. Daarnaast hebben we het programma ‘LINK’. NT2-leerlingen komen dan 1 à 2 lesuren per week naar de ISK om in kleine groepjes extra NT2-ondersteuning te krijgen. Het kan best wat doen voor een leerling om van een kleine omgeving naar een grote, anonieme school te gaan. Dus op deze manier houden we ook een vinger aan de pols op het sociaal-emotionele aspect. Hierdoor ontstaat een nog intensievere samenwerking met de scholen in regio.’

‘Ik zou erg graag kennis delen met andere ISK’s, zodat we samen met andere ISK’s en LOWAN tot een uniform toets- en beoordelingssysteem kunnen komen, dat duidelijkheid verschaft aan scholen, leerlingen en ouders . We hopen dat de data, en onze opgedane kennis en inzichten ook andere ISK’s verder kan helpen.’


Deel jullie verhaal

Wil jij ook jouw verhaal delen over hoe jij NT2-leerlingen verder helpt? Stuur ons een mailtje: jij@bureau-ice.nl.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *