Menu

Rapportages JIJ! Leerlingvolgsysteem

Meer inzicht met heldere rapportages

Direct nadat de leerling een toets heeft afgerond, is het resultaat zichtbaar. Op elk gewenst moment kun je in het JIJ! Leerlingvolgsysteem een rapportage van de toetsresultaten inzien. Zo krijg je inzicht in de verschillende onderdelen en kun je het onderwijs gericht aanpassen. Dit maakt de toetsen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem zeer geschikt om formatief in te zetten. Daarnaast is het mogelijk om toetsresultaten, op klas- of leerlingniveau, te exporteren als PDF of Excelbestand.

Leerlingrapportages

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem beoordeelt de afgenomen toetsen automatisch. Dit scheelt dus veel nakijkwerk en biedt direct inzicht in de resultaten. Je kunt in de rapportages zien op welke onderdelen van een toets de klas als geheel en de leerlingen afzonderlijk uitblinken en waar nog hiaten zitten. De rapportages geven scores weer op referentieniveau en op ontwikkelniveau.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Voortgangsrapportages

Om de voortgang te kunnen zien van een leerling of een klas kun je naast leerlingrapportages ook voortgangsrapportages genereren. In een grafiek laat het JIJ! Leerlingvolgsysteem zien hoe de leerling over een langere periode scoort ten opzichte van eerder behaalde resultaten of het landelijk gemiddelde. Zo kun je de ontwikkeling van een leerling goed volgen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Ontwikkelscores

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem krijgen leerlingen voor de toetsen Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen naast een niveau-uitslag ook een uitslag in de vorm van een ontwikkelscore. Deze ontwikkelscore kan de voortgang binnen een referentieniveau of ERK-niveau inzichtelijk maken. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van:

  • het niveau van de toets
  • de behaalde procentuele score

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Met de ontwikkelscore ontstaat een verfijning van de toetsuitslag en kun je de toetsresultaten op verschillende niveaus met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergelijken. De ontwikkelscores geven een doorlopende voortgang weer in plaats van een momentopname. Omdat ontwikkelscores leerlingen en ouders een helder beeld geven van waar de leerling staat en waar hij naartoe kan groeien, zijn deze scores heel geschikt om met leerlingen en ouders te bespreken.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Spindiagram hart-handen instrumenten

Bij de hart-handen instrumenten Creatief vermogen en Leeraanpak is het spindiagram een onderdeel van de rapportages. Er is bij deze zelfevaluaties geen sprake van goed of fout en dus ook geen specifieke score weer te geven. Het spindiagram is een illustratie van het zelfbeeld van de leerling en kan goed gebruikt worden bij een gesprek met de leerling na afname.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.