Menu
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

(Verlengde) intake

Voorlopig profiel

Een intake aan het begin van de opleiding geeft een goed beeld van de NT2-cursist. Op die manier kun je hem als taalaanbieder het best passende leertraject aanbieden. Maar er kunnen altijd factoren zijn die de resultaten tijdens de intake beïnvloeden. Een cursist is gespannen of onzeker, heeft door traumatische ervaringen moeite zich te concentreren, heeft slecht geslapen of begrijpt niet goed wat hij moet doen bij een bepaalde opdracht. Om daarmee rekening te houden kun je ervoor kiezen op basis van het INT2 een voorlopig cursistenprofiel op te stellen en de cursist in een voorlopig leertraject te plaatsen.

Compleet beeld

De periode van de verlengde intake benut je om een compleet beeld van de cursist te vormen. Bijvoorbeeld door het afnemen van Alfa-toetsen A of B, lees- en schrijftoetsen, en door observaties op het gebied van concentratie, schoolse vaardigheden, taakgerichtheid en andere leervaardigheden. Als docent weet je wat je van een cursist in de startfase kunt verwachten en hoe je dat herkent. Je weet ook wat je kunt doen om het leren te stimuleren. Door tijdens de lessen te observeren wordt duidelijk wat een cursist in de dagelijkse lespraktijk laat zien, hoe hij een taak uitvoert en welke ondersteuning hij nodig heeft om zijn leren optimaal te stimuleren. Gedurende een periode van één tot zes weken verzamel je meer informatie, om zo een completer beeld van de cursist te krijgen. Op basis van de resultaten die deze verlengde intakeperiode heeft opgeleverd, kun je een leertraject uitstippelen dat beter aansluit bij de daadwerkelijke capaciteiten van de cursist.

Welk instrument: INT2, VNT2 of TINA?

Voor de analfabeten Met het Tempo-lezen in het Intake-instrument INT2 heeft de intaker vastgesteld, dat de cursist niet voldoende gealfabetiseerd is en of hij op  Alfa A of Alfa B start. In de verlengde intake kan de docent de aard van alfabetisme nader vaststellen met de TINA. Hoe scoort de cursist op de doelen van auditieve vaardigheden, technisch- functioneel lezen en schrijven? Voor de voldoende gealfabetiseerden Met het INT2 is de cursist in een (voorlopig) leertraject geplaatst. Sommige cursisten zijn al geruime tijd in Nederland en hebben gestuurd of ongestuurd taal verworven. Het VNT2 is een flexibel toetsinstrument en biedt de mogelijkheid aan de docent om in de verlengde intake toetsen af te nemen.

Efficiënt leertraject

Met de uitslagen op de TINA en het VNT2 kan je als docent goed bepalen welk lesmateriaal je inzet om het leertraject zo efficiënt mogelijk en op maat in te richten op basis van de te behalen doelen. Daarna evalueer je tijdens het leertraject steeds of de leerroute en de uitstroombestemming passend zijn. Eventueel stel je de verwachting bij of pas je het onderwijsaanbod aan om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de cursist.

NT2 - Afsluiting - Bureau ICE

Meer weten?

Wil je meer weten over onze NT2 toetsproducten, NT2 Trainingen en Advies, het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nt2? Neem dan contact met ons op.